Oratie Dr. Anton Jan van Zonneveld

Dinsdag 12 april om 16.15 uur

Dr. Anton Jan van Zonneveld (1957) is per 23 april 2004 benoemd tot hoogleraar in de faculteit der geneeskunde om werkzaam te zijn op het vakgebied van de nierziekten, in het bijzonder de experimentele vasculaire geneeskunde. Van Zonneveld was tussen 1986 en 2004 in uiteenlopende onderzoeksfuncties binnen en buiten de academische wereld werkzaam. Zijn onderzoek betrof ander andere de expressie van endotheliale genen die betrokken zijn bij de pathogenese van atherosclerose; endotheelcel activatie en structuur en functie van 'low density lipoprotein receptor-related protein' (LRP) en de ontwikkeling van adenovirale gentherapie met het stikstof oxide synthase gen voor de behandeling van restenose.

In 2001 werd Van Zonneveld hoofd van het laboratorium voor vasculaire geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar hij in 2003 benoemd werd tot hoogleraar experimentele vasculaire geneeskunde. Een jaar later verhuisde hij naar het LUMC.

Van Zonneveld studeerde biologie in Leiden en promoveerde in 1986 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Structure and function of human tissue-type plasminogen activator.

De oratie vindt plaats in het Academiegebouw, Rapenburg 73 in Leiden.

(5 april 2005)