Leergang ‘p-Government: philosophy and government’

Voor overheidsambtenaren, bestuurders en adviseurs bij Campus Den Haag

Campus Den Haag organiseert dit voorjaar de leergang p-Government voor overheidsambtenaren, bestuurders en adviseurs. Deze leergang is bedoeld om inhoudelijk te reflecteren op de publieke sector.

Veranderende omgevingsfactoren
De eisen die aan de overheid worden gesteld veranderen voortdurend. Het dominante managementdenken schiet tekort om actuele problemen te bestuderen. De politiek wordt met steeds meer wantrouwen bejegend; de roep om inkrimping van de overheid wordt alom gehoord en dit beïnvloedt de verwachtingen die burgers van ambtenaren hebben. Daarnaast zijn er ontwikkelingen als globalisering, de groeiende invloed van ‘Europa’ en de interetnische spanningen. De steeds veranderende omgevingsfactoren dwingen de overheid ertoe zichzelf telkens opnieuw uit te vinden.
De denkers Montesquieu, Adam Smith en John Stuart Mill hebben behartenswaardige dingen gezegd over het concept van de staat.

Meegroeien en bezinning
Door dit alles wordt het dagelijkse werk van overheidsambtenaren steeds complexer. Toch wordt van hen verwacht dat ze meegroeien met de ontwikkelingen. Dat vereist antwoorden op vragen als: wat is de plaats van de Nederlandse overheid in de samenleving, welke invloed hebben allerlei ontwikkelingen op mijn werk en werkomgeving? Dergelijke vragen vergen bezinning. De leergang p-Government biedt die.

De leergang p-Government
De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten:

  • Introductie en kennismaking
  • Module 1: Constitutionalisme. Deze module gaat in op het concept van de liberale of constitutionele democratie, aan de hand van teksten van belangrijke denkers als John Locke, Montesquieu en James Madison.
  • Module 2: De minimale staat. Wat is de omvang van de minimale staat? Hoever mag de invloed van de staat reiken? Hierover hebben denkers als Adam Smith, Frederic Bastiat en Friedrich Hayek en James Buchanan ideeën ontwikkeld.
  • Module 3: Vrijheid en gelijkheid. Wat is vrijheid eigenlijk, en pakt gelijkheid naar de normen van het liberaal-democratisch gedachtegoed goed uit voor iedereen? Zijn vrijheid en gelijk verenigbaar? Hierbij wordt het werk van John Stuart Mill en John Rawls betrokken.
  • Module 4: Afsluitende conferentie. U gaat met uw medecursisten in debat over prikkelende stellingen en presenteert de uitkomsten van uw opdracht. Afsluiting door een spreker.

Kerndocenten
De kerndocenten van de leergang zijn:

  • dr. B.J.E. Verbeek, universitair docent Ethiek en politieke filosofie
  • dr. P. Nieuwenburg, universitair docent Politieke filosofie
  • dr. A.R. Leen, universitair docent Economie.

Start en kosten
De leergang p-Government gaat van start op 28 maart 2008 De kosten van de leergang zijn € 3495,- incl. literatuur en lunch.

Meer informatie
InCompany Training / Leergang ‘p-Government

(12 april 2007/CH)