Stellingen van deze week

'In de beperking toont zich de meester', zo luidt het gezegde. Gezien de gemiddelde omvang van een juridisch proefschrift is het de vraag of doctoren in de rechtsgeleerdheid überhaupt hun meestertitel wel verdienen.
Taco Leemans, 13 februari (rechtsgeleerdheid)

Het is een misverstand dat scharreleieren diervriendelijk zijn. Zo hoeven kippen volgens het scharrelkeurmerk geen vrije uitloop naar buiten te hebben, mogen 9 kippen per vierkante meter worden gehouden en is het kappen van de snavels toegestaan.
Taco Leemans, 13 februari (rechtsgeleerdheid)

Bij een proefschrift dat op 13 februari om 13 uur 45 wordt verdedigd, horen 13 stellingen. (14e stelling)
Taco Leemans, 13 februari (rechtsgeleerdheid)

Pieter van Woensels beschrijving van de situatie op de Krim, na de inlijving bij Rusland, laat zien dat de idee van een christelijk Europa mede gebouwd is op etnische zuiveringen.
René Bakker, 13 februari (geschiedenis)

Door de continu gevoerde hervormingspolitiek op het gebied van de grondwet, het civiel recht, het strafrecht en de bestendiging van de scheiding tussen kerk en staat vanaf Kemal Atatürk behoort de Republiek Turkije anno 2007 zonneklaar tot de Europese wereld.
René Bakker, 13 februari (geschiedenis)

Nederland behoort statistisch gezien tot de veiligste landen ter wereld. De sterk verhoogde aandacht voor veiligheidsvraagstukken is daarom te beschouwen als een zorgwekkend verschijnsel.
René Bakker, 13 februari (geschiedenis)

Nederland kent anno 2007 zesentwintig regiopolitiekorpsen die elk een zelfstandig rechtslichaam zijn. Net als ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën leidt dit onvermijdelijk tot versnippering van krachten en eindeloos overleg. De geschiedenis leert ons dat fundamentele verandering in een instituut of land per definitie van buitenaf komt. Een Franse invasie van Nederland is wederom gewenst.
René Bakker, 13 februari (geschiedenis)

(12 februari 2008/SH)