Afscheidscollege prof.dr. S.P.Verloove-Vanhorick


S. Pauline Verloove-Vanhorick
Titel: Geregelde Wisselwerking
Vrijdag 1 februari, 16.15 uur
Burumazaal, LUMC

S. Pauline Verloove-Vanhorick (Amsterdam 1946) is in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) opgeleid tot kinderarts. Na haar opleiding heeft ze enige jaren in het AZL als neonatoloog gewerkt. Vanuit het AZL heeft ze het landelijke prematuren-onderzoek POPS (Project On Preterm and Small-for-gestational age infants) uitgevoerd, samen met gynaecoloog Robert Verwey. Deze samenwerking resulteerde in een cum laude dubbelpromotie.

Na haar promotie is Verloove-Vanhorick als onderzoeker en afdelingshoofd werkzaam geweest bij TNO Kwaliteit van Leven (Business Unit Preventie en Zorg, programma Jeugd). Ze heeft zich verder bekwaamd tot epidemioloog en kinderarts sociale pediatrie. Ze was vanaf 1993 vanuit TNO als bijzonder hoogleraar verbonden aan het LUMC (Willem-Alexander Kinder-en Jeugdcentrum). Ze heeft meegewerkt aan een groot aantal onderzoeksprojecten op het gebied van preventieve en curatieve gezondheidszorg voor kinderen, met als speerpunten het langdurige naonderzoek van prematuren, andere perinatologische onderwerpen en preventieve programma's in de jeugdgezondheidszorg.

Verloove-Vanhorick heeft 23 promoties begeleid. In 1999 ontving ze de Edgar Doncker Kindergeneeskundeprijs, groot 250.000 gulden (ongeveer 113.500 euro) voor het POPS-onderzoek. Ze maakt nog deel uit van een aantal adviescommissies van de Gezondheidsraad, Raad voor het Gezondheidsonderzoek, de KNAW, VWS en het RIVM.

(29 januari 2008/SH)