Cornelis van Bochove hoogleraar wetenschapsbeleid


Dr. Cornelis van Bochove
Dr. Cornelis van Bochove wordt per 1 februari hoogleraar Wetenschapsbeleid. Van Bochove is directeur Onderzoek- en Wetenschapsbeleid bij het ministerie van OC&W. Hij gaat het nieuwe vakgebied van het evidence based wetenschapsbeleid ontwikkelen.

'Ontwikkelopdracht'
Van Bochove wordt aangesteld in de faculteit Sociale Wetenschappen. Hij gaat werken bij het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS). Het evidence based wetenschapsbeleid is een nieuw onderzoeksgebied. Van Bochove krijgt in eerste instantie voor vijf jaar een zogenoemde ontwikkelopdracht om het vakgebied uit te bouwen. Hij is econometrist en kent alle facetten van het Nederlandse wetenschapsbeleid.

Wetenschap van de wetenschap
Op welke terreinen is Nederland sterk en hoe is dat bereikt? Op welke terreinen is versterking nodig? Hierover bestaat nog onvoldoende transparantie. Wil de nationale overheid een gefundeerd langetermijn-wetenschapsbeleid kunnen voeren, dan zal ze zich moeten kunnen baseren op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. De instrumenten voor een dergelijke 'wetenschap van de wetenschap' zijn nog volop in ontwikkeling. Er is behoefte aan een onderzoeks- en gegevensinfrastructuur die aansluit bij supranationale initiatieven als de Europese Onderzoeksruimte en gremia als het Committee on Science and Technology Policy en het Global Science Forum van de OECD. Alleen op basis van die structuur kunnen voor ieder wetenschapsgebied goede sterkte- en zwakteanalyses gemaakt worden.

CBS
Cornelis van Bochove (1950) studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en promoveerde daar in 1982 cum laude op het proefschrift Imports and economic growth. Van 1983 tot 1999 was Van Bochove werkzaam bij het CBS, de laatste vijf jaar als directeur Sociaal-economische statistieken. In 1999 volgde de aanstelling als directeur Onderzoek- en wetenschapsbeleid op het Ministerie van OC&W.

Link
Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies

(29 januari 2008/CH)