Aartsbisschop Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland houdt lezing in Leiden


Mor Polycarpus Augin Aydin
Foto: Fotostudio Holst
Op vrijdag 1 februari brengt de nieuwe aartsbisschop ('metropoliet') en patriarchaal vicaris van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland een officieel bezoek aan de Universiteit Leiden. Hij houdt dan een lezing onder de titel The Syriac Proto-Monastic Tradition, en zal laten zien hoe uit ascetische bewegingen in de vierde eeuw het monnikenwezen ontstond.

Zijne Excellentie Mor Polycarpus Augin Aydin komt op uitnodiging van het European Young Investigators-project van prof.dr. Bas ter Haar Romeny.

De Nederlandse Syrisch-orthodoxe gemeenschap telt 20.000 zielen, voornamelijk woonachtig in Hengelo, Enschede en Amsterdam.

Mor Polycarpus werd op zondag 29 april 2007 geïnstalleerd in het Twentse plaatsje Glane. Bij die gelegenheid zei hij expliciet contact te willen leggen met Nederlandse universiteiten die zich bezighouden met de bestudering van het Syrisch christendom.


Mor Polycarpus leest uit de Bijbel terwijl de clerus hem in zijn stoel draagt. Foto gemaakt bij zijn inwijding tot aartsbisschop in Damascus, 2007.
De nieuwe aartsbisschop heeft belangstelling voor de wetenschap. Zelf heeft hij een relatief brede opleiding genoten. Na zijn bacheloropleiding Theologie aan Heythrop College in Londen, studeerde hij onder meer aan het Oriental Institute in Oxford, het St Vladimir's Seminary in New York en het Oecumenisch Instituut te Bossey, Zwitserland; momenteel legt hij de laatste hand aan een dissertatie die hij in Princeton zal verdedigen.

De lezing op 1 februari is onderdeel van een heel programma. Zo luncht Mor Polycarpus met vertegenwoordigers van het Leidse onderzoek en onderwijs op het gebied van het oosters christendom, de decaan van Godsdienstwetenschappen, prof.dr. Wim Drees, en drs. Willem te Beest, lid van het College van Bestuur. Ook worden bezoeken gebracht aan het Peshitta Instituut van de universiteit, waar de Syrische Bijbel wordt uitgegeven, en aan het Paul van Moorsel Centre for Christian Art and Culture in the Middle East van de opleiding Talen en culturen van het Midden-Oosten.

Mor Polycarpus Augin Aydin: The Syriac Proto-Monastic Tradition
Matthias de Vrieshof 2, zaal 004
1 februari, 15.15-16.30 uur
Belangstellenden zijn van harte welkom

(29 januari 2008/CH)