Ian Buruma ontvangt Erasmusprijs 2008

Prof.dr. Ian Buruma, die in 2008 Arthur Kleinman opvolgt als Cleveringahoogleraar, ontvangt de Erasmusprijs 2008. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling in of buiten Nederland, die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan de cultuur in Europa. De nadruk ligt daarbij op humanistische waarden: tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken.

De prijs bestaat uit versierselen en een bedrag van 150.000.

De Erasmusprijs is ingesteld door de Stichting Praemium Erasmianum, in 1958 opgericht door Prins Bernhard. Het doel van de organisatie is de positie van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. Leidend zijn de culturele tradities van Europa en het gedachtegoed van Erasmus.

Praemium Erasmianum bepaalt elk jaar eerst het zogenoemde prijsgebied, dat wil zeggen, het gebied waarop zij een winnaar wil kiezen. Op dat gebied worden gedurende het jaar activiteiten ontplooid, zoals symposia en fora. De stichting geeft ook boeken uit.

Naast de Erasmusprijs worden jaarlijks vijf prijzen toegekend voor dissertaties.

Meer over Ian Buruma

(29 januari 2008)