Prof.dr. Christine Mummery benoemd tot hoogleraar Ontwikkelingsbiologie


Prof.dr. Christine Mummery is vanaf 1 april hoogleraar ontwikkelingsbiologie.
Prof.dr. Christine Mummery is per 1 april bij de Faculteit der Geneeskunde/LUMC benoemd tot hoogleraar in de ontwikkelingsbiologie.

Autoriteit
Prof.dr. Christine Mummery staat internationaal bekend als een autoriteit op het gebied van stamcelonderzoek met betrekking tot het hart. Het uiteindelijke doel van dergelijk onderzoek is inzicht te krijgen in ziekteprocessen in het menselijke hart en de toepassing van stamceltherapie.

Embryonale stamcellen zijn in staat eindeloos te delen en kunnen differentiëren tot alle mogelijk somatische volwassen cellen, waaruit cellen en weefsels ontstaan met specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld bloedcellen, spierweefsel, bot of kraakbeen. Deze cellen kunnen gebruikt worden in de regeneratieve geneeskunde.

Stamceltherapie
De eerste zeer voorzichtige schreden op het pad van de stamceltherapie zijn gezet bij leukemie en hartafwijkingen. Wat betreft het hart kan deze therapie leiden tot behandelingen die minder dan de huidige transplantaties de risico's  van afstoting en overdracht van ziekten in zich dragen. Mits de stamcellen van het eigen lichaam afkomstig zijn.

Er wordt ook gespeculeerd over toepassing van stamceltheraptie bij de ziekte van Parkinson, diabetes en ouderdomsblindheid. Het wenkend perspectief zijn 'op maat gegroeide' weefsels op basis van stamcellen. Er is echter nog veel fundamenteel onderzoek nodig.

De expertise van Mummery vormt een belangrijke aanvulling op het huidige onderzoek binnen de afdeling Anatomie en Embryologie, niet alleen inhoudelijk: onder de professoren is een pensioengolf op komst waar tijdig op geanticipeerd dient te worden.

Hubrecht Laboratory
Mummery (Londen, 1953) studeerde in 1974 af in de Physics, Electronics and Mathematics aan de University of Notthingham, Groot Brittannië. Vervolgens schreef ze haar proefschrift, Ultrasound in wound healing, aan de University of London. Ze verdedigde het in 1978. Hierna was Mummery twee jaar postdoc vanwege een fellowship van de Royal Society in Engeland.

Mummery's volgende baan, een postdoctoral fellowship, bekostigd door Shell International Research bracht haar naar Nederland, naar het Hubrecht Laboratory voor Ontwikkelingsbiologie van de KNAW, dat is nu is ondergebracht bij Universiteit Utrecht. Mummery groeide er door naar respectievelijk de functies van stafonderzoeker en senior stafonderzoeker. In 2002 werd ze bij de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Utrecht benoemd op de bijzondere leerstoel Ontwikkelingsbiologie van het Hart van het Interuniversitaire Cardiologie Instituut van Nederland (ICIN). In datzelfde jaar werd ze lid van de Wetenschappelijke Raad van het ICIN, eveneens een KNAW-instituut.

Nevenfuncties
De nieuwe hoogleraar bekleedt tal van nevenfuncties op haar vakgebied en is betrokken bij allerlei tijdschriften en andere uitgaven. Zo is ze associate editor van Stem Cell Research, Stem Cells en het internationale Journal of Developmental Biology. Verder is Mummery plaatsvervangend lid van de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek, lid van de Gezondheidsraad en lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie van de Nederlandse Hart Stichting. Buitenlandse lidmaatschappen zijn die van de Scientific Advisory Board van het Stamcel Instituut Leuven en van ESTOOLS, het eerste EU-gefinaceerd project op het gebied van humane embryonale stamcellen.

Onderwijs en onderzoek
Mummery is een gedreven wetenschapper: sinds 1980 schreef ze 150 publicaties op haar naam. Verder hield ze tientallen lezingen in Europa en de Verenigde Staten. Onlangs is ze benoemd als Radcliffe Fellow aan de Universiteit van Harvard.

Met het geven van onderwijs heeft ze minder ervaring maar haar voordrachten zijn uitstekend. Mummery zal een evenredige bijdrage leveren aan het vele onderwijs dat de afdeling Anatomie en Embryologie verzorgt voor studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Als stamceltherapie de kansen die er mogelijk zijn daadwerkelijk kan verzilveren, wacht een grote uitdaging voor het onderwijs: de onderwijscurricula van aankomend artsen en biomedisch onderzoekers moeten dan daarop worden aangepast.

Mummery heeft vijftien promovendi begeleid. Dit heeft inmiddels elf proefschriften opgeleverd, aan de overige wordt nog gewerkt.

(29 januari 2008/CH)