Prof.dr. Helias Udo de Haes benoemd tot voorzitter Toetsingscommissie Inkoop Hout

Prof.dr. Helias A. Udo de Haes, emeritushoogleraar milieukunde, is benoemd tot voorzitter van de zojuist geïnstalleeerde Toetsingscommissie Inkoop Hout. Deze commissie valt onder de Stichting Milieukeur en adviseert de minister van VROM over het inkopen van duurzaam hout in het kader van het rijksinkoopbeleid. Het gaat daarbij met name om de vraag welke van de bestaande hout-certificaten (zoals FSC) een voldoende kwaliteitsniveau bieden voor het Nederlandse inkoopbeleid.

(29 januari 2008/CH)