Stellingen van deze week

Er zijn geen dode talen meer.
Hendrik Courtz, 30 januari (talen en culturen van Indiaans Amerika)

Samenhangende teksten bestaan niet.
Hendrik Courtz, 30 januari (talen en culturen van Indiaans Amerika)

needcrlands leercn leescn en sgreifcn sou mindcr muuitc kostcn waneer dc speling fan deesc steling in ct ondcrweis gcbrcykt sou wordcn.
Hendrik Courtz, 30 januari (talen en culturen van Indiaans Amerika)

The regular practice of Sudoku is an excellent way to prepare for a Ph.D. program; the regular reading of Asterix (Goscinny & Uderzo) an excellent way to survive it.
Renaud Kuty, 30 januari (Hebreeuwse en Aramese talen en culturen)

Wie meent dat moraliteit voorbehouden is aan de mens heeft onvoldoende kennis genomen van ethologie van andere primaten dan H. sapiens.
Rolf Fronczek, 30 januari (geneeskunde)

Met twee instituten in zee gaan leidt zowel tot een verhoging van het aantal kapiteins op het schip als van het aantal knopen dat gevaren kan worden.
Rolf Fronczek, 30 januari (geneeskunde)

Ook uit kunstzinnig oogpunt is het onacceptabel dat Hergé's "Kuifje in Tibet" in China is uitgegeven met als titel "丁丁在中國西藏".
Rolf Fronczek, 30 januari (geneeskunde)

Als astronomen zouden nadenken over het nut om naar de andere kant van de wereld te vliegen voor een 20 minuten durende presentatie, dan zouden ze concluderen dat lopen milieuvriendelijker, verrijkender en productiever is.
Cyril Tasse, 31 januari (sterrenkunde)

Het spel go is in verhouding tot schaken wat een boom is in verhouding tot een steen.
Cyril Tasse, 31 januari (sterrenkunde)

Het geluk van mensen baseren op enkel de continue groei van het Bruto Binnenlands Product, zal schadelijk worden gevonden door toekomstige generaties.
Cyril Tasse, 31 januari (sterrenkunde)

(29 januari 2008/SH)