Wim van Saarloos wint Physicaprijs 2008


Wim van Saarloos
Wim van Saarloos, hoogleraar theoretische natuurkunde aan het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION), spreekt tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (Fysica 2008) op 18 april in Nijmegen de Physicalezing uitspreken. Aan deze eer is een oorkonde verbonden en een geldbedrag dat door de Stichting Physica ter beschikking wordt gesteld.

In de wandelgangen heet het de Physicaprijs, maar het belangrijkste onderdeel van de prijs is het houden van een lezing. Al meer dan twintig jaar wordt de jaarlijkse Physicalezing uitgesproken op het voorjaarscongres van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. De uitnodiging om de Physicalezing te houden gaat eens per jaar naar een vooraanstaand natuurkundige en vormt een erkenning van zijn of haar verdiensten voor de Nederlandse natuurkunde in de breedste zin des woords.

Eerdere sprekers waren ondermeer de Spinozaprijs-winnaars Ewine van Dishoeck (2005), Hans Oerlemans (2004), Carlo Beenakker (2003), Robbert Dijkgraaf (2002), Daan Frenkel (1997), Gerard 't Hooft (1995) en Ad Lagendijk (1991).

Over de prijswinnaar
Wim van Saarloos (1955) is sinds 1991 hoogleraar theoretische natuurkunde aan het Instituut-Lorentz, de theorie-afdeling van het LION. Bovendien is hij sinds 1997 directeur van het Lorentz Center, een internationaal centrum voor wetenschappelijke workshops. In 1978 studeerde Van Saarloos cum laude af aan de TU Delft, waarna hij zijn promotiewerk deed in Leiden. Ook zijn doctorsgraad ontving Van Saarloos met het judicium cum laude. Na een periode van acht jaar bij het AT&T Bell laboratorium in de Verenigde Staten werd Van Saarloos benoemd tot hoogleraar in Leiden.

Eerder ontving Van Saarloos al de Koninklijke/Shell travel award (1982) en de Descartes-Huygens prijs (1999). Eind vorig jaar werd bekend dat Van Saarloos is benoemd tot Fellow van de American Physical Society, een eer die ten beurt valt aan slechts een half procent van de leden van de APS.

(22 januari 2008/SH)