€ 1 miljoen per jaar voor arbeidsrecht

‘Dit is een erkenning van ons werk’, zegt prof.mr. Guus Heerma van Voss van de afdeling Sociaal recht van de Rechtenfaculteit. De afdeling gaat € 1 miljoen EU-geld per jaar beheren. Met het geld wordt aan de Europese Commissie gerapporteerd over het arbeidsrecht in de EU.


Prof.mr. Guus Heerma van Voss bij de ondertekening van het contract met het Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities van de Europese Unie.
Netwerkorganisatie ELLN
Op 21 december werd het contract met het Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities van de Europese Unie getekend: de afdeling Sociaal recht krijgt het beheer over € 1 miljoen dat is toegekend aan het European Labour Law Network (ELLN). Deze netwerkorganisatie is twee jaar geleden opgericht door prof.mr. Guus Heerma van Voss van de afdeling Sociaal recht en prof.dr. Bernd Waas van de Fernuniversität Hagen in Hagen, Duitsland. Het geld is bedoeld om aan de Europese Commissie (EC) te rapporteren over de ontwikkeling van het arbeidsrecht in Europa. Het ELLN coördineert de verzameling van de informatie en voert de rapportages uit. In principe wordt de toekenning jaarlijks herhaald, tot en met 2011.

Overeenkomsten en verschillen
‘Ik zie dit als een erkenning en een stimulans voor het werk dat we doen’, zegt Heerma van Voss van de afdeling Sociaal recht van de Rechtenfaculteit. Het ELLN begon twee jaar geleden met het wetenschappelijk beschrijven van het arbeidsrecht in de lidstaten van de EU, de Europese Economische Ruimte bestaande uit IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en enkele kandidaat-lidstaten. Dit is een omvangrijk project dat tien jaar gaat duren en waaraan juridische arbeidsdeskundigen uit alle betrokken landen bijdragen. ‘De bedoeling is de overeenkomsten en verschillen tussen de landen in kaart te brengen’, legt Heerma van Voss uit. ‘Het zinnige van het verzamelen van al die informatie is dat er straks overzicht is en dat biedt voordelen: op Europees en nationaal niveau kan bijvoorbeeld worden besloten om nieuwe ontwikkelingen op bepaalde aspecten van het arbeidsrecht aan te sluiten bij de hoofdstroom, of juist niet. Bovendien biedt zo’n overzicht aangrijpingspunten om de discussie over het arbeidsrecht te bevorderen.


De stakingsacties van de politie in Nederland is een onderwerp dat voor rapportage in aanmerking komt. Maar ook: hoever mag de politie daarin gaan. De beveiliging van bijvoorbeeld ambassades mocht van de rechter niet worden gestaakt.
(Foto Skoeps)

Dicht bij de commissie
‘De EU-subsidie is niet bestemd voor dit rechtswetenschappelijke project, daarmee gaan we op de huidige voet verder’, zegt Heerma van Voss. Wel benadrukt hij de synergie. ‘De Europese Commissie heeft kennelijk gezien dat haar behoefte aan systematische rapportage dicht bij het werk van het ELLN ligt. Omgekeerd krijgen wij nu sneller zicht op waar de commissie mee bezig is, en kunnen wij daar ons onderzoek op aanpassen. Zo kunnen we informatie aandragen die relevant is voor de besluitvorming van de EC over het arbeidsrecht. En natuurlijk zijn het werk en de contacten in het kader van de rapportages ook bevorderlijk voor het reguliere ELLN-werk.’

Gelijkwaardig medecoördinator
Heerma van Voss stelt nadrukkelijk dat, hoewel Leiden penvoerder is, de Fernuniversität Hagen gelijkwaardig medecoördinator is; beide universiteiten betalen uit de subsidie een jurist en een administratief medewerker. Een miljoen euro lijkt hiervoor een royale vergoeding. ‘Nou nee’, zegt Heerma van Voss. ‘We verzorgen thematische rapporten, driemaandelijkse flash-reports, jaarlijks een grote conferentie, ook bedoeld voor de ambtenaren uit de EU-landen, we beantwoorden vragen en onderhouden een website voor informatieverstrekking aan het publiek. Ook de experts die informatie aandragen moeten uit het budget worden betaald. Dat is dus nogal wat.’

Politiestaking
Maar wat wil de EC eigenlijk weten van de lidstaten? Wat wordt precies bedoeld met ontwikkelingen in het arbeidsrecht? Heerma van Voss noemt als voorbeeld in Nederland de stakingen door de politie en de grenzen daaraan. ‘Dat de politie staakt is nieuw in Nederland en ook niet zo vanzelfsprekend in veel andere landen. Dat feit is op zichzelf al interessant, maar waar leggen rechters de grens?’ Een voetbalwedstrijd niet beveiligen mocht, de beveiliging van ambassades en personen verminderen niet. ‘Een ander aspect is de implementatie van Europese wetgeving’ zegt Heerma van Voss. ‘Hoe wordt die wetgeving in de afzonderlijke landen geïnterpreteerd, hoe ziet de jurisprudentie er uit?’

Voortreffelijke samenwerking
Leiden is niet toevallig penvoerder geworden. Het College van Bestuur van de Leidse Universiteit schakelde adviesbureau Deloitte in om te onderzoeken welke Leidse onderzoeksprojecten kansrijk waren voor het verwerven van Europese subsidie. Dit was een van de twee die Deloitte spotte. Heerma van Voss wil kwijt dat de subsidie de resultante is van een voortreffelijke samenwerking tussen de Leidse universiteit centraal, waarbij hij ook de rol van het Development Office noemt, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de afdeling Sociaal recht. ‘We hebben allemaal gedaan wat we konden doen, met dit resultaat. Daar ben ik heel blij mee.’

(15 januari 2008/CH)