Malcolm Davies nieuwe hoogleraar vrijmetselarij

Malcolm Davies is per 1 januari 2008 benoemd aan de Faculteit der Godsdienstwetenschappen als hoogleraar op de bijzondere leerstoel Vrijmetselarij, met als leeropdracht Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel verschijnsel. De benoeming is bekrachtigd door de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren, initiatiefnemer van de bijzondere leerstoel, en geldt in principe voor vijf jaar.

Malcolm George Davies (55) is in Crewe in het Verenigd Koninkrijk geboren en heeft zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit. Hij is internationaal bekend als muziekhistoricus en dirigent. Na zijn opleidingen aan onder meer het Trinity College of Music in Londen, de Universiteit van Southampton en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, promoveerde hij in 2003 aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift The Masonic Muse: Songs, Music and Musicians Associated with Dutch Freemasonry, 1730-1806.

Davies woont al tientallen jaren in Den Haag. Daar richtte hij het Cecilia International Choir op, waarvan hij nog steeds dirigent is. Hij is werkzaam bij de Internationale School van Den Haag, waar hij hoofd is van de afdeling Kunsten en directeur van de muziekschool. In tegenstelling tot zijn voorganger, prof.dr. Ton van de Sande, is Davies lid van een van de loges die tot de Orde behoren.

Na een voorselectie koos de benoemingscommissie van de universiteit uit drie kandidaten unaniem voor Davies. De commissie acht zijn ideeën over de invulling van de leerstoel zeer origineel en relevant. Door aandacht te schenken aan de esthetische dimensie, in het bijzonder de muzikale en theatrale expressie, gaat Davies in op de belevingsdimensie, een zeer actueel thema in het denken over de rol van religie in onze tijd. Door deze thematische oriëntatie op het cultureel erfgoed van de vrijmetselarij is het beoogde onderzoek en onderwijs van Davies een welkome en oorspronkelijke aanvulling op het onderzoek naar vrijmetselarij zoals dat elders gebeurt én op het onderzoek betreffende religie en Verlichting zoals dat binnen de Faculteit der Godsdienstwetenschappen plaatsheeft.

(18 december 2007/SH)