Prof.dr. Peter Hoppenbrouwers wordt hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis

Prof.dr. P.C.M. (Peter) Hoppenbrouwers wordt per 1 februari bij de Faculteit der Letteren aangesteld als hoogleraar middeleeuwse geschiedenis. Hoppenbrouwers bekleedt momenteel dezelfde functie bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). In leiden zal het accent liggen op de late middeleeuwen.

Nederlands Instituut in Rome
Hoppenbrouwers (1954) studeerde in 1978 cum laude af aan de Universiteit Leiden. Zijn hoofdvak was Middeleeuwse geschiedenis, zijn bijvakken Italiaanse letterkunde en Westerse paleografie en handschriftkunde.

Van 1976 tot 1978 was Hoppenbrouwers student-assistent bij de Leidse vakgroep Middeleeuwse geschiedenis en tevens onderzoeksassistent bij het project Editie Beierse Rekeningen. Na zijn afstuderen verbleef hij één jaar met een studiebeurs aan het Nederlands Instituut in Rome.

Onderwijsassistent
In 1980 werd Hoppenbrouwers onderwijsassistent bij de vakgroep middeleeuwse geschiedenis in Leiden en tevens part-time docent op hetzelfde gebied aan de MO-opleiding geschiedenis van de LOI. In 1981 ontving hij een promotiebeurs voor anderhalf jaar van ZWO, de voorloper van NWO. Ook haalde hij in dat jaar zijn eerstegraads lesbevoegdheid in de geschiedenis.

Directeur NAHI en proefschrift
Van 1984 tot 1994 was Hoppenbrouwers directeur van het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut (NAHI) aan de Rijksuniversiteit Groningen, een functie die hij gedurende enige jaren combineerde met die van subbeheerder van de vakgroep Regionale en Agronomisch-Historische Studies, waarvan het NAHI deel uitmaakte. In 1992 promoveerde hij aan de Landbouwuniversiteit Wageningen cum laude op het proefschrift Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden (ca. 1360 - 1515). Een van zijn twee promotoren was prof.dr. W.P. Blockmans.

Terug naar Leiden
In 1994 keerde Hoppenbrouwers terug naar Leiden als universitair (hoofd)docent bij de sectie Middeleeuwse geschiedenis. In 1994-1996 was hij tevens coördinator van het Onderzoekszwaartepunt Mediëvistiek van de letterenfaculteit. In 2001 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de UvA, waar hij begin dit jaar ook voorzitter werd van de afdeling Geschiedenis, Archeologie & Regiostudies (GARS).

Nevenfuncties
Hoppenbrouwers bekleedde vele nevenfuncties. Momenteel is hij lid van het bestuur van de Onderzoeksschool Mediëvistiek, lid van de editorial board van The Medieval Countryside en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Geschiedenis.

Publicaties
Hoppenbrouwers publicatielijst omvat 102 publicaties: 13 boeken, waarvan 4 internationaal; 57 wetenschappelijke artikelen en deelpublicaties waarvan 20 internationaal, en 32 recensies en kort bijdragen, waarvan 11 internationaal. Samen met Wim Blockmans schreef hij Eeuwen des Onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa, dat begin dit jaar in het Engels verscheen als Introduction to Medieval Europe 300-1550.

(18 december2007/CH)