Frans Saris wordt interim-directeur Technologiestichting STW


Prof.dr. Frans Saris
Prof.dr. Frans Saris gaat per 1 januari 2008 aan de slag als interim-directeur van Technologiestichting STW. Saris was eerder bestuurslid en lid van de bestuursraad van STW. Natuurkundige Saris was tot 1 september decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en ging toen met emeritaat.

Saris neemt de directiefunctie waar tot STW een nieuwe directeur heeft benoemd. De procedure daarvoor is in volle gang en zal in de loop van het voorjaar zijn afgerond.

De huidige directeur, dr.ir. Anton Franken MBA, wordt per 1 januari 2008 lid van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

(18 december 2007/CH)