Van de Velde krijgt twee miljoen voor borstkankeronderzoek

De Leidse chirurg prof.dr. Cock van de Velde krijgt een KWF-subsidie van twee miljoen voor onderzoek naar borstkanker bij vrouwen van 65+. Van de Velde: 'Anders dan de media soms suggereren is borstkanker voornamelijk een ziekte van oudere vrouwen.'

Borstkanker wordt vooral geassocieerd met jongere vrouwen, omdat daarvoor in de media de meeste aandacht is, vertelt Van de Velde. Maar borstkanker is vooral een ziekte van oudere vrouwen. 'De vrouwen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder zijn er niet zo goed in om op de barricaden te klimmen en aandacht voor deze problematiek te vragen, maar er is alle reden toe', vindt Van de Velde. De helft van alle borstkankerpatiënten is ouder dan 65 jaar. En het aantal 65-plussters dat lijdt aan borstkanker neemt - doordat vrouwen steeds ouder worden - nog steeds toe; het afgelopen jaar is dat aantal met 18% gestegen. Tot voor kort overleed de helft van de borstkankerpatiënten aan de ziekte. De laatste jaren is de sterftekans weliswaar iets afgenomen, maar nog altijd is borstkanker verantwoordelijk voor het hoogste aantal sterfgevallen in de bevolkingsgroep van vrouwen van 65 jaar en ouder.


'De meeste aandacht in de media gaat uit naar jongere vrouwen met borstkanker.'

Optimale behandelplannen
De twee miljoen subsidie die Van de Velde ontvangt behoort tot de hoogste subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Wanneer is die twee miljoen goed besteed? Van de Velde hoopt met het onderzoek te bereiken dat er voor iedere oudere vrouw met borstkanker een beter gefundeerd individueel behandelplan gemaakt kan worden. Ook nu wordt dat natuurlijk al wel geprobeerd en Van de Velde benadrukt dat de borstkankerzorg in Nederland op een hoog niveau staat. Maar met meer kennis zouden bétere behandelplannen kunnen worden gemaakt, die optimaal zijn afgestemd zijn op de individuele patiënt.

Diverse behandelmethoden
Er zijn diverse behandelmethoden beschikbaar voor de borstkankerpatiënt, legt Van de Velde uit. Deze kan worden behandeld met chemotherapie, bestraling, hormonen en er kunnen verschillende soorten chirurgische ingrepen worden gedaan. Wat de optimale behandeling voor de individuele patiënt is hangt van heel veel factoren af. De leeftijd en gezondheidstoestand van de vrouw spelen een rol, maar ook de aard en grootte van de tumor en het individuele verloop van de ziekte. Uit onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat borstkanker zich bij oudere vrouwen goedaardiger en minder agressief gedraagt dan bij jongere vrouwen. Dat kan gevolgen hebben voor de behandeling. Bij jongere vrouwen zou je daarom misschien meer weefsel preventief moeten weghalen dan bij oudere vrouwen. Oudere vrouwen lijden behalve aan borstkanker vaak ook nog aan andere ziekten, waardoor je weer anders moet omgaan met de medicatie. Van de Velde gaat voor dat onderdeel samenwerken met prof.dr. Rudi Westendorp, die expert is op het gebied van verouderingsonderzoek.

Finetuning
Van de Velde: 'Met de uitkomsten van ons onderzoek wordt het mogelijk om voor iedere patiënt afzonderlijk een afweging te maken van de kans op terugkeer van de ziekte, om in te schatten hoe belastend eventuele blijvende gevolgen van een behandeling zijn en wat de resterende levensverwachting is. Waar het om gaat is dat we de behandelplannen nog meer op maat kunnen maken. Het is finetuning, maar met een grote impact voor de individuele patiënt.' Waarbij Van de Velde uitgaat van Hippocrates 'primum non nocere' (ten eerste geen kwaad doen, in ieder geval geen kwaad doen). Een advies dat artsen zijns inziens steeds in gedachten moeten houden als ze de keuze hebben tussen handelen met onzeker resultaat, met alle mogelijke belastende gevolgen van dien voor de patiënt, en afwachten.

Algoritmen
Met de twee miljoen euro van het KWF kan Van de Velde zeven mensen zes jaar lang onderzoek laten doen. Van de Velde zelf doet al heel lang onderzoek naar borstkanker. Zo heeft hij onder andere zeven internationale studies naar borstkanker gecoördineerd. Deze studies hebben grote databestanden met patiëntgegevens opgeleverd, die hij voor dit onderzoek wil gebruiken. Ook gaat hij gebruik maken van tumorbanken met gegevens over tumoren die gekoppeld kunnen worden aan individuele patiënten. Door dit materiaal zorgvuldig te analyseren en te verwerken in algoritmen kunnen modellen worden ontwikkeld waarmee uiteindelijk optimale individuele behandelplannen kunnen worden opgesteld.

Links

(9 oktober 2007/DH)