Piet Schrijvers ontvangt de OIKOS publieksprijs 2007

De publieksprijs van OIKOS, de landelijke onderzoekschool Klassieken, is dit jaar toegekend aan de Leidse emeritus-hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde Piet Schrijvers. Schrijvers is actief als vertaler en essayist.

De prijs, ingesteld om een wetenschapper te eren die op voortreffelijke wijze de klassieke Oudheid onder de aandacht van een groot publiek heeft gebracht, is op 28 september tijdens de jaarvergadering van OIKOS aan Schrijvers uitgereikt.

Hij kreeg een geldbedrag van vijfhonderd euro, een plaquette en een wisselbeker.

Piet Schrijvers (1939) promoveerde in 1970 op Horror ac divina voluptas: études sur la poétique et la poésie de Lucrèce. Hij vertaalde van Justus Lipsius Over standvastigheid bij algemene rampspoed (1983) en van Vergilius Aeneis, Landleven (1996)~Georgica (2004). Schrijvers bereidt nu een tweetalige uitgave voor van Vergilius' volledige werken voor. Deze wordt in 2009 verwacht. Van Horatius bracht hij alle werken bijeen in de tweetalige Verzamelde gedichten (2003), waarin de satiren, epoden, oden, brieven  en de eeuwzang zijn opgenomen. Van Lucretius' De rerum natura  bereidt hij een nieuwe tweetalige uitgave voor onder de titel De natuur (2008).

Een aantal van Schrijvers' essays zijn gebundeld in De mens als toeschouwer(1986). Essays over Romeinse literatuur en Westeuropese tradities zijn te vinden in Horatius, dichter en moralist (1995) en Ik kan de muzen niet haten; over poëtische geestdrift en stoïcijnse standvastigheid (2004).

Piet Schrijvers is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

De Oikos publieksprijs ging eerder naar Vincent Hunink (2006) en Fik Meijer (2005).

(9 oktober 2007/CH)