Oratie prof.dr. N.O. Schiller

Titel: Van brein naar b(r)abbel. De psycho- en neurolinguïstiek van taalverwerking

Vrijdag 12 oktober, 16.15 uur
Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10

Prof.dr. N.O. Schiller
Faculteit der Letteren
Psycho- en neurolinguïstiek, sinds 1 juli 2006


Studie

Niels O. Schiller (1969) studeerde fonetiek aan de Universität Trier waar hij in 1994 zijn MA behaalde. In hetzelfde jaar ontving hij een beurs van het Duitse Max Planck Institut voor zijn promotieonderzoek aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. In 1997 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de Psychologie op het proefschrift The Role of the Syllable in Speech Production.

Post-doc
In maart 1998 werd Schiller post-doctoral research fellow aan het Cognitive Neuropsychology Laboratory van Harvard University. Tijdens zijn post-doc onderzocht hij de rol van de sublexical units (segmenten, lettergrepen) in de Engels spraakproductie, de selectie van grammaticale kenmerken als grammaticaal geslacht en getal tijdens spraakproductie in Duits en Nederlands en de taalvaardigheid van patiënten met hersenbeschadigingen.

De Jonge Akademie
Na zijn verblijf als post-doc in de Verenigde Staten keerde hij terug naar Nederland. Van februari 2000 tot augustus 2003 was Schiller KNAW-onderzoeker bij het Department of Cognitive Neuroscience van de Faculteit der Psychologie van de Universiteit Maastricht en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. In september 2003 begon hij met een Vici-subsidie van NWO aan de Universiteit Maastricht en in maart 2004 werd hij daar professor psycholinguïstiek. In 2005 werd hij lid van De Jonge Akademie van de KNAW. In Leiden is hij als hoogleraar psycho- en neurolinguïstiek verbonden aan het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC).

Zie ook het interview met Niels Schiller.

(9 oktober 2007/SH)