Na Pre-University College zonder loting geneeskunde studeren


Geneeskundestudente Jet Timmermans liep met enkele studiegenoten stage in Malawi.
Vwo-leerlingen met een diploma van het tweejarige Pre-University College van de Universiteit Leiden hebben voortaan een streepje voor als zij geneeskunde of biomedische wetenschappen willen gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Als zij namelijk aan de normale wettelijke ingangseisen voldoen, worden zij vanaf het academisch jaar 2008-2009 rechtstreeks toegelaten tot deze opleidingen. Voor beide opleidingen moeten kandidaten loten vanwege de numerus fixus.

Negentien naar Leiden
Onderzoek onder de studentscholieren die dit jaar hun diploma van het Pre-University College behaalden, wijst uit dat Leiden bij hen een populaire universiteit is. Negentien van de 48 studenten kozen voor Leiden; van hen vielen er twee vanwege de loting bij geneeskunde buiten de boot. Een van hen koos een andere opleiding in Leiden, de ander volgt het pre-medical programme van de Roosevelt Academy. Een groep van negentien studenten koos voor een opleiding die in Leiden niet aangeboden wordt, zoals University College Utrecht of civiele techniek. Drie studenten stelden de studiekeuze een jaartje uit, de overige kozen voor andere universiteitssteden.

Nieuw collegejaar van start
Deze week begint een nieuwe groep goede en gemotiveerde middelbare scholieren aan het Pre-University College. Uit een groep van 144 kandidaten zijn 95 scholieren geselecteerd. Met een kick off in de Hooglandse kerk werd maandagmiddag het nieuwe PRE-collegejaar ingeluid. Alle studenten en hun ouders waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Prof.dr. Wil Roebroeks (archeologie) hield een lezing over zijn onderzoek naar de vroegste Europeanen. Andere sprekers waren vice-rector magnificus prof.dr. Rietje van Dam, tweedejaars PRE-studente Annemarie van Dooren en het bestuur van het dispuut PREunion. Hierin hebben zich de Leidse studenten verenigd die voorafgaand aan hun opleiding het Pre-University College hebben gevolgd.

Link

(9 oktober 2007/WvA)