Oratie prof.dr. R.B. ter Haar Romeny

 

as ter Haar Romeny
Bas ter Haar Romeny
Titel: Syrische christenen over de Bijbel-de Bijbel over Syrische christenen. Interpretatie en herinterpretatie van geslachtslijsten in het Oude Testament

Vrijdag 14 september, 16.15 uur
Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10

Prof.dr. R.B. ter Haar Romeny
Faculteit der Godsdienstwetenschappen
Oude Testament in de oosters-christelijke tradities, sinds 1 september 2006

Ter Haar Romeny (1967) studeerde in 1992 in Leiden cum laude af in de Semitische talen en culturen en in 1993, wederom cum laude, in de Godgeleerdheid. Hij promoveerde cum laude in 1997.

Ter Haar Romeny begon in 1990 zijn loopbaan als student-assistent in Leiden. In 1992-1993 werkte hij als freelancer mee aan de Dictionary of North-West Semitic Inscriptions. Aansluitend aan zijn student-assistenschap werd hij onderzoeker-in-opleiding (1993-1997). Hierna was hij een jaar research associate aan het Oriental Institute van Oxford University. In 1998 keerde Ter Haar Romeny terug naar Leiden om als KNAW-fellow aan de slag te gaan in Leiden, om in 2001 voor een jaar naar de Hebrew University in Jerusalem te vertrekken, waar hij adjunct lecturer was. Sinds  2002 is Ter Haar Romeny in Leiden universitair docent en hoofd van het PIONIER-project The formation of a Communal Identity among West Syrian Christians.

Ter Haar Romeny vielen diverse prijzen en beurzen ten deel. Zo is hij lid van de Jonge Akademie van de KNAW en werd hij bovendien aangezocht als bestuurslid. Het PIONIER-project waar hij hoofd van is, is van de grond gekomen dankzij een subsidie voor dit project van 1,2 miljoen euro van NWO. Vorig jaar riep de European Science Foundation Ter Haar Romeny uit tot een van de 25 potentiële wereldleiders op hun wetenschapsgebied. Hij ontving op grond daarvan de prestigieuze EURYI Award van 1,2 miljoen euro voor zijn onderzoek naar de migratie van christelijke minderheden uit het Midden-Oosten naar het westen.

Naast zijn werk had en heeft Ter Haar Romeny talloze functies op en buiten zijn vakgebied, onder meer als redacteur van tijdschriften en lid van werkgroepen.

Zie ook het interview met Bas ter Haar Romeny in de nieuwsbrief.

(11 september 2007)