Prof.dr. Chu-Chia Steve Lin benoemd tot Philipshoogleraar in de Chinese economie

Prof.dr. Chu-Chia Steve Lin
Prof.dr. Chu-Chia Steve Lin
Prof.dr. Chu-Chia Steve Lin is per 1 september bij de Faculteit der Letteren benoemd op de Philipsleerstoel in de moderne Chinese economie. Hij zal deze leerstoel een jaar bezetten. Lin is hoogleraar aan het Department of Economics van de National Chengchi University in Taipei, Taiwan.

Dynamische economie
De Chinese economie mag zich scharen onder de meest dynamische economieën van dit moment. Daardoor beïnvloedt China in toenemende mate de economische ontwikkeling op wereldniveau en wordt het land een machtige speler op het geopolitieke podium. Toch is in Europa de kennis van achterliggende economische processen in China beperkt, zowel in academische als in politieke kring.

Bedrijfsleven
Vandaar dat prof.dr. Douwe Breimer, oud-rector magnificus, en prof.dr. Axel Schneider, hoogleraar voor het Moderne China aan de Universiteit Leiden, in 2005 besloten om bij de opleiding Talen en culturen van China van de Universiteit Leiden een programma Moderne Chinese Economie op te bouwen. Aangezien de middelen daarvoor binnen de universiteit ontbraken, richtten zij zich op het bedrijfsleven.

Philips actief in China
Philips had een open oog voor het onmiddellijk nut en het toekomstig potentieel van een programma Moderne Chinese economie: het bedrijf is sinds jaar en dag actief in China, en investeert veel in onderwijs en onderzoek. De door Philips gesponsorde leerstoel is in 2006 in principe voor drie jaar ingesteld en gaat nu zijn tweede jaar in.

Visiting scholarships
Sinds het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan was Lin verbonden aan de Nationale Chengchi University waar hij in 1992 tot hoogleraar werd benoemd. Het afgelopen academisch jaar was hij Visiting Scholar bij het Department of Economics van de University of Washington in Seattle, Verenigde Staten (VS). Al eerder was hij als Visiting Scholar in de VS, namelijk in 1996/1997 aan het Fairbank Center for East American Research van Harvard University, Massachusetts.

Onderzoek en onderwijs
Sinds 2002 werkte Lin mee aan 89 boeken, refereed papers, boekhoofdstukken, conference papers en andere publicaties, waarvan 70 keer als eerste auteur. Zijn belangrijkste terreinen van onderzoek zijn: international investment, in het bijzonder Taiwan's outward FDI (Foreign Direct Investment) to China, housing economics en applied microeconomics.

Lin daarbij is een zeer ervaren docent.

De Philipshoogleraar geeft publieke lezingen en colleges. Lin doet dit laatste zowel in de bachelor- als de masteropleiding. De eerste hoogleraar op de leerstoel, prof.dr. Gong Gang, werkte ook mee aan het opbouwen van een economische afdeling in de Sinologische bibliotheek van de Leidse universiteit.

(11 september 2007/CH)