Vernieuwde blended learning-cursussen over islam en het Oude Testament bij Godsdienstwetenschappen

Godsdienstwetenschappen start dit najaar met twee vernieuwde cursussen volgens de blended learning-methode: Islam in perspectief; historische achtergronden en hedendaagse ontwikkeling en Het Oude Testament in historisch perspectief.
Beide cursussen hebben het niveau van de propedeuse.


Het onderwijs vindt overwegend via internet plaats.

Blended learning-methode
De blended learning-methode houdt in dat het onderwijs gedeeltelijk via gewone groepsbijeenkomsten en gedeeltelijk via internet plaatsvindt. In dit geval verloopt het onderwijs overwegend via internet. Dit is aantrekkelijk voor mensen met een baan of die niet in Leiden of omgeving wonen. Voor de cursussen op propedeuseniveau kan elke geïnteresseerde zich inschrijven.

Islam in perspectief
De cursus Islam in perspectief; historische achtergronden en hedendaagse ontwikkeling werd eerder aangeboden onder de naam Islam en moslims in Nederland maar is nu voorzien van nieuw materiaal.

Variant voor leraren en docenten
De islamcursus wordt ook aangeboden in een variant die specifiek is toegesneden op docenten en leraren die meer over de islam willen weten: Islam en moslims in Nederland; historisch kader, maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijs. Deze variant gaat in februari van start.
De islam is de laatste decennia vast onderdeel geworden van het Nederlandse religieuze landschap. In de cursus komen zowel de geschiedenis en geschriften van deze godsdienst, als hedendaagse ontwikkelingen aan bod. Speciale aandacht wordt besteed aan de verschillende verschijningsvormen van de islam in Nederland. Het doel van de cursus is om meer inzicht te krijgen in de islam, als geloof, én als maatschappelijke factor in de Nederlandse samenleving.

Het Oude Testament
De cursus Het Oude Testament in historisch perspectief had eerder de naam Oriëntatie en tekstlezen Oude Testament en is eveneens voorzien van nieuw materiaal.

De nieuwe naam brengt het belang tot uitdrukking dat in de Leidse benadering gehecht wordt aan de historische context waarin de teksten van het Oude Testament zijn ontstaan. De cursus leert niet hoe de teksten zijn in te passen in een systematisch-dogmatisch kader maar legt de nadruk op het kunnen verstaan van de teksten in hun cultuur-historische context, dus binnen de verstaanshorizon van de oorspronkelijke schrijvers en lezers.

De Bijbel is het meest vertaalde en waarschijnlijk ook het meest gelezen boek ter wereld. Geen boek heeft de westerse cultuur zozeer beïnvloed als de Bijbel. Vandaar deze kennismaking met het oudste en grootste onderdeel van de Bijbel, het Oude Testament. De cursus voorziet het Oude Testament niet alleen van zijn cultuur-historische achtergrond maar toont ook de literaire rijkdom ervan.

College achter de PC
Beide cursussen lopen van november 2007 tot februari 2008. Daarbinnen kunnen deelnemers zelf bepalen waar en wanneer ze studeren. Vanaf hun eigen pc volgen ze een aantal lessen in een virtual classroom, maken ze opdrachten en nemen ze deel aan discussies. Naast de virtuele lessen zal gedurende de cursusperiode drie keer een gezamenlijke bijeenkomst plaatsvinden, waaronder een interessante excursie.

Niveau en kosten
De cursussen zijn ontwikkeld op academisch niveau, maar hebben een inleidend karakter: ze hebben het niveau van het eerste jaar van een universitaire studie (de propedeuse). Een vooropleiding op het gebied van religie is geen voorwaarde om de lessen te kunnen volgen.
Een cursus kost 315,-.

Website
Het aanbod van het hele jaar, meer informatie en een proefles. zijn te vinden op www.leidenuniv.nl/gg/bl . U dient zich vóór 1 oktober aan te melden. U kunt ook bellen met de Studielijn: 071 527 11 11.

(11 september 2007)