Nieuwe ronde Toptalent, subsidieprogramma voor promotieonderzoek

Studeer je voor 1 oktober 2008 af en sta je nog ingeschreven? Verwacht je af te studeren met een klinkende cijferlijst of zelfs cum laude? En heb je eigen ideeën voor een promotieonderzoek? Dan is het programma Toptalent misschien iets voor jou.

Met dit programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kan de Universiteit Leiden uit alle opleidingen en studierichtingen tien talentvolle, creatieve studenten voordragen voor een subsidie waarmee een promotieplaats kan worden gefinancierd.

Wie komen in aanmerking?
Uitsluitend zeer getalenteerde laatstejaars studenten met een eigen onderzoeksidee, die dit jaar bij de universiteit staan ingeschreven als doctoraal- of als masterstudent en uiterlijk 30 september 2008 met naar verwachting zeer goede cijfers of cum laude afstuderen.

Hoe worden aanvragen geselecteerd?
Faculteiten maken een voorselectie van geschikte kandidaten. Hierna buigt een kleine universitaire commissie, die overzicht heeft over de verschillende wetenschapsgebieden, zich over de kandidaten en hun voorstellen. Deze commissie adviseert het College van Bestuur over de bij NWO voor te dragen kandidaten. Ten slotte selecteert NWO uit 130 voordrachten 42 voorstellen.

Kandidaten dienen een beknopt onderzoeksplan in, alsmede een CV, een aanbevelingsbrief van de beoogd promotor en een cijferlijst. Zij worden primair geselecteerd op persoonlijke kwaliteiten en secundair op de kwaliteit van het onderzoeksplan. De aanbevelingsbrief van de hoogleraar en het CV zijn dus beslissend. Cum laude wordt als indicatie beschouwd maar vanwege het geringe aantal van 42 plaatsen moet je er rekening mee houden dat je het met een cijfergemiddelde onder de 8 niet redt in de competitie. Naast goede cijfers zijn ook relevante nevenactiviteiten van belang, bijvoorbeeld een bestuursfunctie.

Wat betreft het onderzoeksplan stelt NWO met nadruk dat het moet gaan om een eigen plan.

Wat moet je doen om een aanvraag in te dienen?
Download de NWO-brochure en het NWO-aanvraagformulier op: www.nwo.nl/toptalent en neem deze goed door. Neem contact op met de Leidse hoogleraar bij wie jij graag zou promoveren en informeer bij je faculteit wanneer je wat bij wie moet inleveren. Grijp je kans en wees er snel bij, want de faculteiten dienen half november 2007 al een voorselectie in bij het College van Bestuur. Neem voor de facultaire procedure contact op met de facultaire contactpersoon Toptalent die onderaan dit bericht vermeld staat.

Faculteit

Naam

Telefoonnummer en e-mailadres

Archeologie

Dr. Roswitha Manning

071 527 2446
r.a.g.f.m.manning@arch.leidenuniv.nl

Geneeskunde
/LUMC

Mw. Ludy Verra-van der Geest

071-526 8350/8340
L.Verra@lumc.nl

Godgeleerdheid

Prof.dr. Arie van der Kooij

071 527 2577
a.van.der.kooij@let.leidenuniv.nl

Kunsten

Dr. Korrie Korevaart

071 527 3084
kjj.korevaart@kunsten.leidenuniv.nl

Letteren

Drs. Anneke Hendriks

071 527 1622
a.m.hendriks@let.leidenuniv.nl

Centrum voor Milieuwetenschappen

Drs. Gerard Barendse

071 527 7489
barendse@cml.leidenuniv.nl

Rechtsgeleerdheid

Mr.dr. Carel Smith

071 527 7733
c.e.smith@law.leidenuniv.nl

Sociale wetenschappen

Dr. Janita Ravesloot

071 527 4008
ravesloo@fsw.leidenuniv.nl

Wijsbegeerte

 

Prof.dr. Pauline Kleingeld

071 527 4187
p.kleingeld@let.leidenuniv.nl

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Dr. Ron van Veen

071 527 6995
veen_r@science.leidenuniv.nl

(11 september 2007/CH)