Stellingen van deze week

Het is verleidelijk te pleiten voor een kiezersexamen om onverantwoordelijk kiezersgedrag te voorkomen, met als argument dat men ook een rijbewijs moet hebben voordat men bekwaam geacht wordt een motorvoertuig te besturen. Dit argument houdt echter geen rekening met de "donkere zijde van emergentie", zoals voor het eerst geformuleerd door Laughlin. Dit principe impliceert dat het een illusie is dat men het gedrag van het geheel kan begrijpen door het bestuderen en manipuleren van de samenstellende delen. In het bijzonder betekent dit dat het bevorderen van verantwoordelijk kiezersgedrag op microniveau niet uitsluit dat ongewenste electorale resultaten op nationaal niveau opduiken.
Bart Leurs, 12 september (theoretische natuurkunde)

Bij het opstellen van nieuwe regelgeving realiseert men zich te weinig dat geen enkele norm bestand is tegen onverantwoordelijk gedrag.
Bart Leurs, 12 september (theoretische natuurkunde)

The term 'partnership' in whatever time and place enables the more powerful party to conceal its privileged position in a relationship which favours them more than the other and consequently not in a state of equality. This is most painfully obvious in the fields of development and educational co-operation between the so-called First World and its 'partners' in the Third World.
Muridan Widjojo, 12 september (koloniale geschiedenis)

In today's globalizing world there is an urgent need to examine and understand how cultural differences and behaviours influence collaboration and collaborative learning between academic institutions and individuals. A mutual critical, but above all and more importantly a self-critical, examination of cultural differences in support of collaboration and collaborative needs to be placed high on the agenda.
Muridan Widjojo, 12 september (koloniale geschiedenis)

Het beleid van de afgelopen decennia voor de integratie van minderheden in Nederland vertoont veel overeenkomsten met de Procrustes-methode voor het uitlijnen van vormen.
Mehmet Üzümcü, 12 september (geneeskunde)

Als een arts ooit zelf patiënt is geweest, heeft hij of zij dingen geleerd die nauwelijks op een andere wijze kunnen worden bijgebracht.
Quirine Pieterse, 13 september (geneeskunde)

Er zijn twee domeinen waarbij je de woorden 'nooit' en 'altijd' met een korrel zout moet nemen; de geneeskunde en de liefde.
Quirine Pieterse, 13 september (geneeskunde)

Het outputformaat van software waarvan de resultaten worden gebruikt in andere software, kan beter niet veranderen.
Frieke Box, 13 september (geneeskunde)

Als een ecotaks zou worden ingevoerd op activiteiten die bijdragen aan het broeikaseffect, dan zou de prijs van een reis per vliegtuig, auto, HSL dan wel trein zich moeten verhouden als 21:8:3:1.
Frieke Box, 13 september (geneeskunde)

Als morele ontwikkeling een evolutionair proces is, en is te vinden in de structuur van de hersenen (dr. Hauser, Harvard University), en als daarbij dan in de toekomst met MRI moraliteit kan worden gemeten met een goede voorspellende waarde, dan zou het een goede zaak zijn kandidaten voor verantwoordelijke posities met MRI te screenen.
Frieke Box, 13 september (geneeskunde)

Exorbitante salarissen voor topmanagers leiden tot verkeerde netwerken aan de top.
Frieke Box, 13 september (geneeskunde)

De mate van vrouwenemancipatie is een goede graadmeter voor de kwaliteit van een maatschappij.
Frieke Box, 13 september (geneeskunde)

De toename van het aantal teken dat besmet is met de ziekte van Lyme zal de snelheid waarmee de ziekte gediagnosticeerd wordt gaan beïnvloeden.
Saskia Hekker, 18 september (sterrenkunde)

Een promotie is zoals een spinningles, het is een uitputtingsslag met pieken en dalen maar het geeft een heleboel voldoening.
Dorien Groenendaal, 18 september (farmacologie)

The biological phenomenon of hooliganism appears to find its origin in contact sports.
Anna Diller, 18 september (biofysica)

Used is a misleading past tense or adverb of use with respect to books.
Anna Diller, 18 september (biofysica)

(11 september 2007/SH)