Between the Rule of Power and the Power of Rule
In search of an effective world order

Alfred van Staden
Uitgever: Martinus Nijhoff Publishers
Eerste deel in de serie International Relations Studies
ISBN: 978 9004157 03 3
Gebonden, 252 pp., Ä 99,-

Deze studie onderzoekt de mogelijkheden tot versterking van de bestaande internationale orde, opgevat als het geheel van internationale organisaties, regimes (regels en procedures) en transnationale samenwerkingsverbanden en netwerken.

Uitgangspunt is de zienswijze dat elke internationale orde tot op grote hoogte de bestaande machtsverdeling in de wereld weerspiegelt. Tegelijk ontleent het idee van orde zijn praktische waarde aan de mate waarin het ertoe bijdraagt chaos, conflict en free riderís-gedrag in de internationale betrekkingen terug te dringen.

Anders dan velen nu geneigd zijn aan te nemen, acht de auteur het niet aannemelijk dat een multipolaire machtsconfiguratie, waarin de macht verdeeld is over een aantal kernen, een betere grondslag vormt voor een effectieve internationale orde (die ook aan maatstaven van rechtvaardigheid beantwoordt), dan een configuratie waarin sprake is van een Amerikaans overwicht. Ondanks het fiasco van Irak, is er voorlopig geen alternatief voor verlicht leiderschap van de Verenigde Staten. De opgave is de Amerikaanse militaire macht te verzoenen met de eisen van internationale legitimiteit.

Alfred van Staden (1942) is sinds 1980 hoogleraar Internationale betrekkingen, in het bijzonder de wisselwerking tussen internationaal recht en de internationale politiek, aan de Universiteit Leiden en van 1995 tot 2005 was hij directeur van het Netherlands Institute of International Relations Clingendael.

Op 7 juni is dit boek tijdens een feestelijk bijeenkomst ten doop gehouden op de Campus Den Haag. Het eerste exemplaar werd daarbij aangeboden aan de minister van buitenlandse zaken, Maxime Verhagen. Lees hier de reactie van de minister op het boek.

(19 juni 2007/SH)