Drs. Huub Carbo wordt portefeuillehouder Bedrijfsvoering in faculteitsbestuur Letteren.

Drs. Huub Carbo wordt per 1 september 2007 benoemd tot lid van het bestuur van de Faculteit der Letteren, met bedrijfsvoering als portefeuille.

Carbo (1955) koos voor een studie economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In 1980 studeerde hij er cum laude af in zowel de richting Algemene economie als de richting Sociologische economie.

Planning ziekenhuisvoorzieningen
Na zijn afstuderen vervulde Carbo eerst zijn militaire dienstplicht. Vervolgens werd hij beleidsmedewerker bij de afdeling Welzijnszaken van het Bureau Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid van de provincie Drenthe. Daar hield hij zich in eerste instantie bezig met de planning van ziekenhuisvoorzieningen; later kwamen daar andere beleidsterreinen bij. In 1986/1987 volgde Carbo aan de RUG nog de vakken Bestuurskunde en Bestuurlijke informatiesystemen en management van non-profit organisaties.

Operationeel en adviserend
In 1987 kwam Carbo naar Leiden om er bedrijfseconomisch adviseur te worden bij het Financieel Economisch Stafbureau van het academisch ziekenhuis (AZL). Na anderhalf jaar werd hij hoofd van dit bureau. Het had operationele taken en een adviserende rol naar - vooral - de Raad van Bestuur. De uitvoerende taken  betroffen de LUMC-begroting, de voorbereiding en bewaking van interne budgetten, het inrichten en onderhouden van een managementinformatiesysteem, en het technisch overleg met de ziektekostenverzekeraars en het College Tarieven Gezondheidszorg.

Vorming van het LUMC
Carbo was nauw betrokken bij de vorming, in 1996, van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) uit het AZL en de Faculteit der Geneeskunde en de daarmee samenhangende overheveling van het personeel in dienst van de Universiteit Leiden naar het Academisch Ziekenhuis. Voorts heeft hij in het LUMC leiding gegeven aan een aantal projecten waaronder de invoering van de nieuwe honoreringsregeling voor academisch medisch specialisten bij gelijktijdige opheffing van alle maatschappen.

Leergang voor leidinggevenden
Carbo's volgende functie was manager Bedrijfsvoering Divisie 2 van het LUMC. Hij kreeg deze in 2000. In dat jaar volgde hij tevens aan de TIAS Business School de Stolte leergang voor leidinggevenden in de zorgsector. Sinds 2004 is Carbo bij het LUMC manager Bedrijfsvoering van Divisie 3.

Carbo bekleedt op vrijwillige basis enkele bestuursfuncties. Zo is hij voorzitter van het afdelingsbestuur van een politieke partij in zijn woonplaats Heemstede, waar hij ook enkele jaren gemeenteraadslid was.

Link
Lees ook het interview met Carbo in Forum.

(19 juni 2007/CH)