Mr. Alex Geert Castermans wordt hoogleraar Burgerlijk recht

Mr. Alex Geert Castermans wordt per 1 september 2007 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als hoogleraar Burgerlijk recht.

Achtergrond
Castermans (1962) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde er in 1985 af. Na zijn studie werd hij in Leiden universitair docent Burgerlijk recht. In deze functie werkte hij ook aan zijn dissertatie, waarop hij in 1992 promoveerde: De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase. Zijn dissertatie verscheen bij Kluwer in Deventer.

Commissie Gelijke Behandeling
In 1992 werd Castermans advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag; in 1998 trad hij toe tot de maatschap. Castermans was werkzaam in de secties arbeids- en ambtenarenrecht, en cassatie.
Sinds 2004 is Castermans voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling.

Publicaties
Ook na zijn vertrek bij de universiteit bleef Castermans schrijven. Hij werkt mee aan Tekst & Commentaar en heeft gepubliceerd over het arbeids- en ambtenarenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het procesrecht en de gelijkebehandelingswetgeving. Binnenkort verschijnt een publicatie getiteld Human rights and their safeguards in the private sphere in de bundel die verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht. Ook volgt: Bewijs van discriminatie, geschreven met zijn huidige collega mr. A.B. Terlouw voor de bundel Europees privaatrecht van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit.
Een monografie over het juridische begrip samenloop heeft hij in voorbereiding.

Nevenfuncties
Castermans is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam, lid van het Algemeen Bestuur van het Letterkundig Museum in Den Haag, lid van de Raad van Advies van het NJCM-bulletin en bijzonder lid van de Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst.

(19 juni 2007/CH)