Koninklijke onderscheiding voor scheidend historica prof.dr. Willemijn Fock


Willemijn Fock is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Prof.dr. Willemijn Fock, scheidend hoogleraar Geschiedenis van de kunstnijverheid is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking door loco-burgemeester Raymond Keur vond plaats na afloop van haar afscheidsrede op donderdag 14 juni.

Nederlandse wooncultuur
Willemijn Fock bezette een voor Nederland een unieke leerstoel. Zij heeft in bijzondere mate bijgedragen aan de kennis van en belangstelling voor het Nederlandse interieur. Nationaal en internationaal is Fock een autoriteit op het gebied van de Nederlandse wooncultuur.


Het versiersel dat hoort bij de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is de damesuitvoering. Bij het versiersel voor heren is de rozet groter en heeft het lint niet de vorm van een strikje.

Door haar onuitputtelijke inzet in vele commissies en adviesraden was Fock bovendien van groot belang voor het behoud van het nationale culturele erfgoed. Een voorbeeld hiervan is het Leidse Rapenburgproject, dat voor de stad van veel waarde was en nog steeds is: in een zesdelige reeks konden de geschiedenis alsmede de interieurs van alle panden van het Rapenburg - de belangrijkste gracht van Leiden - historisch worden beschreven. Het succes van dit project kan voor een groot deel op rekening van Fock worden geschreven. Door de unieke opzet is het ver uitgestegen boven het normale lokale onderzoek en is het van nationaal belang geworden. Tevens is het voor een groot deel haar verdienste dat het project is ingepast in het onderwijs en daardoor tientallen studenten op directe wijze zijn vertrouwd geraakt met bronnenonderzoek zoals boedelinventarissen, bouwbestekken, plattegronden en rekeningen

Fundamenteel inventariserend onderzoek
Fock is een groot pleitbezorgster van fundamenteel, inventariserend onderzoek omdat daar ten opzichte van andere kunsthistorische disciplines nog grote achterstanden zijn in te halen. Fock is betrokken geweest bij de restauratie van belangrijke nationale monumenten zoals het Trippenhuis en het Van Brienenhuis in Amsterdam, de Ridderzaal in Den Haag en de Pieterskerk en de Bibliotheca Thysiana in Leiden. 

Zij heeft een aantal belangrijke bestuurlijke functies bekleed en/of bekleedt die nog en heeft zitting in diverse adviesraden. Jarenlang was Fock lid van de redactie van het Leids Jaarboekje en bestuurlid van de Vereniging Oud Leiden. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

(19 juni 2007/CH)