Oratie prof.dr. R.M. Tromp

Titel: Onder de lens: de wetenschap van een scherper beeld
Vrijdag 22 juni, 16.15 uur
Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10

Prof.dr. R.M. Tromp
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Deeltijdhoogleraar in de Fysica van oppervlakken en materialen, sinds 1 december 2006

Ruud Tromp (1954) studeerde in 1978 af aan de Universiteit Twente. In 1982 promoveerde hij cum laude in Utrecht, met als promotor de huidige decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurkunde, prof.dr. Frans Saris. Het jaar daarop werd hij benoemd tot lid van de onderzoekstaf van het gerenommeerde IBM T.J. Watson Research Center. Sindsdien was hij onder meer manager van IBM's onderzoek aan grenslaagfysica en was hij consultant voor de Corporate Technology Council van IBM.

Tromp verricht als deeltijdhoogleraar enkele malen per jaar onderzoek bij het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION). Ook begeleidt hij promovendi en geeft hij colleges.

Tromp heeft vele prijzen en prestigieuze lidmaatschappen in de wacht gesleept. Hij ontving maar liefst drie maal de IBM Outstanding Innovation and Technical Achievement Awards: in 1987, 1991 en in 1992. Verder is hij lid van de Basic Energy Sciences adviescommissie van het Amerikaanse ministerie van Defensie, is hij auteur van zo'n tweehonderd wetenschappelijke artikelen en heeft hij zes Amerikaanse octrooien op zijn naam staan.

Tromp is leider van de groep 'Molecular Assemblies and Devices' bij IBM. Zijn onderzoek richt zich op de structuur en groei van oppervlakken en grenslagen, faseovergangen aan oppervlakken en de groei van organische halfgeleidende kristallen. Hij heeft naam gemaakt met het ontwikkelen van nieuwe experimentele technieken en methodes waarmee structuur en groei van oppervlakken tot op atomair niveau bestuurd en gemanipuleerd kunnen worden. Zijn werk leidt tot nieuwe devices en materialen die met name voor de halfgeleiderindustrie, zoals IBM, van groot belang zijn.

(19 juni 2007/SH)