Informatiecentrum voor studenten met een functiebeperking gaat Fenestra heten

Het informatiecentrum voor studenten met een functiebeperking (Disability Centre) dat per september in studentencentrum Plexus operationeel is, gaat Fenestra heten. De naam is gekozen uit de circa twintig inzendingen die binnenkwamen op de prijsvraag die de afdeling Studie- en studentenondersteuning van ICS in april onder studenten uitschreef.

Mogelijkheden
De bedenker van de naam is geneeskundestudente Josephine Bomer die zelf overigens geen functie-beperking heeft. Bomer motiveerde haar inzending als volgt: 'Fenestra betekent raam, maar in poëzie kan het woord ook toegang of mogelijkheid betekenen. Het lijkt me een geschikte naam omdat het informatiecentrum een soort raam is waar je je kunt melden met je probleem, waarna er vervolgens gekeken wordt naar je mogelijkheden in plaats van naar je tekortkomingen. Ik hoop dan ook dat de keuze op Fenestra valt.' De prijs die Bomer kreeg was een I-pod. De foto is gemaakt net nadat ze de prijs in ontvangst heeft genomen.

Internet
De prijsuitreiking en de bekendmaking van de nieuwe naam vonden plaats op dinsdag 19 juni op de startbijeenkomst van het Impuls Digitaal Project. Dat bestaat erin dat koppels worden samengesteld van een student met een functiebeperking (fysiek of geestelijk) en een medewerker, die samen ICT-oplossingen bedenken voor de problemen en beperkingen waar de student in het onderwijs op stuit. Het geld voor de uitvoering komt van het ministerie van OCW, dat het voorstel voor dit project honoreerde met 16.000 euro. 

Stimulans
Het ministerie stimuleert het oplossen van knelpunten voor studenten met een functiebeperking en heeft daartoe het Plan van aanpak terugdringing belemmeringen in het HO voor studenten met een functiebeperking gepresenteerd.

Op universtair niveau is mede naar aanleiding daarvan een actieplan ontwikkeld. De Universiteit Leiden heeft drie algemene knelpunten met betrekking tot studenten met een functiebeperking gedefinieerd die moeten worden opgelost:

  1. Gebrek aan bekendheid van regelingen en faciliteiten: hiertoe wordt het Disability Centre opgezet dat dus de naam Fenestra gaat dragen.
  2. De tentamenfaciliteiten: dienen te worden verbeterd.
  3. Onvoldoende expertise in het ondersteunen van studenten met psychische beperkingen: deze expertise moet worden ontwikkeld voor studentbegeleiders.

Deze knelpunten wegnemen zal enkele jaren vergen.

Studenten of docenten die iets willen weten over het Impuls Digitaal Project kunnen contact opnemen met Adriaan Norbart van het ICLON. Over het actieplan van de Universiteit Leiden (inclusief Fenestra) is informatie in te winnen bij Sabina Beijne.

(19 juni 2007/CH)