Oratie prof.dr. J.K. Zangenberg

Prof.dr. Jürgen Zangenberg

Prof.dr. Jürgen Zangenberg

Titel: Dry Bones - Heavenly Bliss. Tombs, Post-Mortal Existence and Life-After-Death in Ancient Judaism

Vrijdag 27 april, 16.15 uur
Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10

 

Prof.dr. Jürgen Zangenberg

Faculteit der Godgeleerdheid

Hoogleraar in uitlegging van het Nieuwe Testament, met inbegrip van de inleidingswetenschap en de vroeg-christelijke letterkunde, sinds 1 september 2006

 

Studie

Jürgen Zangenberg is op 18 januari 1964 geboren in Erlangen in Duitsland. Na het Humanistische Gymnasium in Erlangen doorlopen te hebben, begon hij in 1983 met de studie Evangelische Theologie aan de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Hij zette zijn studie voort aan de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (1985-1987) en aan de University of Edinburgh (1988). In 1990 is hij in Erlangen afgestudeerd. Aansluitend begon hij onder leiding van prof.dr. Klaus Berger aan de Universität Heidelberg met een promotieproject over het vroege christendom in Samaria. In deze tijd bouwde hij intensieve contacten met wetenschappers in de VS en Israël op en werkte hij aan verschillenden opgravingsprojecten in Israël en Jordanië mee.

 

Onderwijs

In februari 1996 promoveerde Zangenberg in Heidelberg op het proefschrift Frühes Christentum in Samarien. Topographische und Traditionsgeschichtliche Studien zu den Samarientexten im Johannesevangelium. Na twee jaar als vicaris (hulpdominee) in een kerkelijke gemeente in Neurenberg te hebben gewerkt, werd hij Wissenschaftlicher Assistent voor het Nieuwe Testament bij prof.dr. Kurt Erlemann aan de Bergische Universität Wuppertal. Hier was hij actief in het onderwijs en werkte ondermeer aan zijn Habilitationsschrift (proefschrift ter verkrijging van het doceerrecht aan de universiteit).

 

Onderzoek

In 2000-2001 ontving Zangenberg een Feodor-Lynen-beurs van de Alexander-von-Humboldt Stichting om als Visiting Assistant Professor aan de Yale University Divinity School, New Haven, Connecticut, te kunnen werken. In februari werd zijn Habilitationsschrift Haus der Ewigkeit. Archäologische und literarische Studien zur jüdischen und frühchristlichen Bestattungskultur in Palästina goedgekeurd door de Kirchliche Hochschule Wuppertal en de Bergische Universität Wuppertal. Tussen februari 2003 en april 2005 was hij Privatdozent voor het Nieuwe Testament in Wuppertal en tussen mei 2005 en augustus 2006 in Frankfurt. In januari 2005 maakte hij de stap naar Nederland als onderzoeker voor het Nieuwe Testament aan de Faculteit voor Theologie en Religiewetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

 

Interesse

Zangenbergs bijzondere interesse gaat uit naar enerzijds de relatie tussen het Nieuwe Testament en de vroegchristelijke literatuur en anderzijds de materiële cultuur van de antieke wereld, in het bijzonder het jodendom in Palestina. Hij is staff member van verschillenden opgravingsprojecten en codirecteur van het opgravingsproject op Tel Kinrot aan het Meer van Galilea.

 

(24 april 2007/SH)