Stellingen van deze week

Internet is as essential and vital to today's people as flint stone was to Paleolithic people.
Gwénaël Gaussand, 25 april (moleculaire genetica)

Distance does not only refer to a physical length or a period of time but also to an emotional fact, especially during a PhD study far from your family and friends.
Gwénaël Gaussand, 25 april (moleculaire genetica)

People should be appreciated for what they are even if they are different due to their religion or sexual preference of origin.instead of being discriminated.
Gwénaël Gaussand, 25 april (moleculaire genetica)

It is when you accomplish something supposed to be difficult that you realize it was not impossible.
Gwénaël Gaussand, 25 april (moleculaire genetica)

Het verkrijgen van een Nederlands visum voor een niet-ingezetene van de Europese Unie of daarmee gelijkgestelde is als het Indonesische gezegde bagaikan menegakkan benang basah 'alsof je een natte draad rechtop moet laten staan'.
Johnny Tjia, 25 april (talen en culturen van Indonesië)

De belangstelling van aio's voor het bijwonen van een internationaal congres is vaak recht evenredig met de afstand naar de congreslocatie.
Liesbeth Hameetman, 26 april (geneeskunde)

Naarmate virale vectoren efficiënter worden nemen ook de veiligheidsrisico's voor de experimentator toe.
Rik Rademaker, 26 april (geneeskunde)

Het 'hypen' van wetenschappelijk onderzoek heeft als belangrijk nadeel dat de gemaakte voorspellingen uiteindelijk slechts ten dele of in het geheel niet waargemaakt zullen worden. Voor veelbelovende technieken als gen- en stamceltherapie kan dit resulteren in onrealistische verwachtingen en economische uitbuiting van patiënten, en onkundige praktijken in de hand werken.
Rik Rademaker, 26 april (geneeskunde)

(24 april 2007/SH)