Negen Leidse Veni-subsidies in tweede ronde 

Aan negen recent gepromoveerde Leidse wetenschappers heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dinsdag 3 april een Veni-subsidie toegekend. Met de subsidie van maximaal 208.000 euro kan de onderzoeker drie jaar lang onderzoek doen en ideeën ontwikkelen.

In totaal krijgen 91 jonge wetenschappers, waaronder dus negen Leidse, een Veni-subsidie. De uitverkorenen zijn geselecteerd uit 423 indieners van een voorstel. De voorstellen werden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland, waarbij het belangrijkste criterium was: opvallend en origineel talent voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.

De jonge onderzoekers en hun voorstellen
 1. Dr. H.J.E. (Bertus) Beaumont (m), Evolutiebiologie & Moleculaire Microbiologie
  Darwins wetboek ontcijferen
  De evolutie van het leven op Aarde is afhankelijk van spontane mutaties in het DNA van organismen. Computermodellen voorspellen het bestaan van geheimzinnige regels die bepalen welke evolutionaire veranderingen hierbij mogelijk zijn. Beaumont gaat deze regels in de werkelijkheid bestuderen door de evolutie van bacteriën experimenteel te versnellen.
   
 2. Dr. B.S. (Bleda) Düring (m), Archeologie
  De neolithisatie van Noord-Centraal Anatolië
  Over Noord-Centraal Anatolië tussen 10.000 en 6000 voor Christus weten we vrijwel niets. Een oppervlakte-onderzoek van twee obsidiaanbronnen in de regio en de toepassing van thermoluminiscentiedateringen op een aantal ongedateerde aardewerkcomplexen pogen hierin verandering te brengen.
   
 3. Dr. J. J. (Jelle) Goeman (m), LUMC - Medische Statistiek
  Voorspellen met voorkennis
  Artsen gebruiken grootschalige metingen van de activiteit van genen om de prognose van patiënten in te schatten. Die inschatting kan worden verbeterd met behulp van biologische kennis over de rol van genen. Goeman ontwikkelt de statistiek die daarvoor nodig is.
   
 4. Dr. J.C.H. James Hardwick (m), LUMC - Gastroenterologie
  Voorkomen van dikkedarmkanker met cholesterolverlagers
  De kans op dikkedarmkanker wordt verminderd door gebruik van cholesterolverlagers, de zogenoemde Statines. Hardwick gaat na hoe dit precies werkt en hoe Statines het best ingezet kunnen worden in de strijd tegen Nederlands op een na grootste kankerdoodsoorzaak.
   
 5. Dr. L.J. (Larissa) van den Herik (v), Internationaal publiekrecht 
  Handel in wapens en grondstoffen tijdens oorlogen
  Illegale handel in wapens en grondstoffen, zoals diamanten, kan bestaande oorlogen verder aanwakkeren of zelfs de bron van het geweld zijn. Van den Herik gaat na hoe het internationale recht hier paal en perk aan stelt en of dit samenhangend gebeurt.
   
 6. Dr. J.M. (Jante) Salverda (v), Biofysica
  Meten aan één redoxeiwit
  In dit onderzoek aan redoxeiwitten wordt fluorescentiemicroscopie gecombineerd met elektrochemische technieken. Daardoor kan met fluorescentie de aanwezigheid van één elektron op één redoxeiwit worden gemeten. Zo wordt ontrafeld hoe de elektronenoverdracht van en naar zo'n eiwit precies plaatsvindt, en hoeveel variatie er is in eigenschappen tussen de verschillende exemplaren van hetzelfde eiwit.
   
 7. Dr.ir. L.C.P.M. (Louis) de Smet (m), Grensvlakfysica
  Vissen naar een biopolymeer
  Hyaluronan is een biopolymeer dat bijdraagt aan zowel celcommunicatie als de structuur van celweefsels. Met behulp van een tast- en een fluorescentiemicroscoop bestudeert De Smet modeloppervlakken en viscellen, wat moet leiden tot meer inzicht in de in vivo eigenschappen van hyaluronan.
   
 8. Dr. M. (Mattie) Tops (m), Algemene en Gezinspedagogiek-Datatheorie
  Schandelijk hormoon zorgt voor stress
  De emotie schaamte zorgt voor uitscheiding van het hormoon cortisol. Dit heeft negatieve gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Tops bestudeert onder welke omstandigheden schaamte voor een hevige uitscheiding van cortisol zorgt, en hoe de hersenen dit aansturen.
   
 9. Dr. L.A. (Leendert) Trouw (m), LUMC - Reumatologie
  DNA buiten de cel is gevaarlijk
  DNA dat buiten lichaamscellen terecht is gekomen, kan het afweersysteem activeren en leiden tot weefselschade. Trouw gaat na in hoeverre DNA bindende eiwitten uit bloed deze activatie voorkomen en of dit proces verstoord is bij met mensen met reuma.
(3 april 2007/SH)