Dr. Roos van der Mast benoemd tot hoogleraar Ouderenpsychiatrie

Dr. R.C. (Roos) van der Mast
Dr. R.C. (Roos) van der Mast
Dr. R.C. (Roos) van der Mast is per 1 april bij de Faculteit der Geneeskunde benoemd tot hoogleraar in de ouderenpsychiatrie.

Van der Mast (1952) studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1978 haalde ze het artsexamen. Tijdens haar studie liep ze een wetenschappelijke stage van een half jaar aan het Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique in Parijs.

Parijs en VS
Na het artsexamen begon van der Mast aan de opleiding tot psychiater in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR)-Dijkzigt, nu het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, met een keuzejaar Psychotherapie. Als onderdeel van het specialisme verdiepte ze zich gedurende anderhalf jaar in de neurologie. Verder bracht ze een drie maanden durend werkbezoek aan de Consultation/Liaison Departments van het Albert Einstein Institute en het Mount Sinai Hospital in New York City, Verenigde Staten. In 1983 rondde ze haar specialistenopleiding af.

Werkervaring
Na afronding van haar specialisatie werd Van der Mast hoofd van de Psychiatrische Consultatieve Dienst van de afdeling psychiatrie van het AZR-Dijkzigt. Ze promoveerde in 1994 aan de Erasmus Universiteit op Delirium after cardiac surgery, a prospective study. Hiervoor kreeg ze in 1995 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de Ramaer-medaille. Deze wordt uitgereikt voor de meest verdienstelijke prestatie op het gebied van de psychiatrische wetenschap, in het bijzonder de klinische psychiatrie.
In 1996 werd Van der Mast A-opleider psychiatrie bij Mentrum GGz Amsterdam, een organisatie voor tweedelijns gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Zij werkte daar tevens op de polikliniek. Van 1998 tot 2000 was Van der Mast voorzitter van het dagelijks bestuur van het Opleidingscluster Psychiatrie Noord-Holland. Sinds 2001 is Van der Mast bij het LUMC Academisch hoofdspecialist en plaatsvervangend A-opleider Psychiatrie. Haar aandachtsgebied wat betreft patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek is de ouderenpsychiatrie. Hierin werkt zij nauw samen met ondermeer de afdelingen Ouderengeneeskunde en Huisartsengeneeskunde.

Bestuurlijke activiteiten en redacties van tijdschriften
Van der Mast was in de loop der tijd lid van talloze adviescommissies op het gebied van de psychiatrie, waaronder voorzitter van de Richtlijncommissie Delirium van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), en psychotherapie en lid van redacties van tijdschriften op haar vakgebied en van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Momenteel is zij plaatsvervangend lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC),  lid van de Visitatiecommissie psychiatrie MSRC, lid van de St. Bevordering Onderzoek in de Psychiatrie, en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Onderzoek en Onderwijs
Van der Mast was mede-auteur van negenenvijftig (internationale) publicaties en van vele tientallen Nederlandstalige (vak)publicaties. Zij heeft vele presentaties/abstracts verzorgd voor internationale congressen en was vijf keer copromotor. Maar vooral heeft Van der Mast een zeer uitgebreide onderwijservaring: aan geneeskundestudenten, studenten cognitieve en neuropsychologie, junior en senior co-assistenten en aio's. Ze geeft colleges op het gebied van de psychiatrie,en begeleidt vele wetenschapstagiaires bij hun wetenschapstage. Ze ontwikkelde onderwijs en trad op als coördinator en supervisor.

(3 april 2007/CH)