Boeken

Knowledge in Ferment. Dilemmas in Science, Scholarship and Society. Ed. By Adriaan in ‘t Groen, Henk Jan de Jonge, Eduard Klasen, Hilje Papma, Piet van Slooten. Leiden University Press, 2007. ISBN 0789087280178. € 45,00

Dilemma’s en fundamentele controverses komen voor in iedere wetenschap. Vooral dilemma’s kunnen het leven van een wetenschapper danig verstoren. Anders dan wetenschappelijke controverses en debatten kunnen dilemma’s immers nooit bevredigend en zonder emoties opgelost worden. Welke uitweg iemand ook kiest, er zal altijd iets blijven knagen. Aan de andere kant blijken belangrijke dilemma’s, zodra ze benoemd en doordacht worden, vaak te werken als katalysator in de ontwikkeling van een vakgebied. Evenals controverses en debatten geven belangrijke dilemma’s dan ook vaak een beeld van de actuele state of the art van een vakgebied.

In dit boek analyseren wetenschappers uit zeer verschillende disciplines - van Grieks tot genetica – dilemma’s en hardnekkige controverses in hun vakgebied. Soms komt een dilemma voort uit een frustrerend gebrek aan bewijsmateriaal, zoals bij het onderzoek naar de oorsprong van de mens; kwam die uit Afrika? Uit Azië? Of allebei? Maar ook temidden van een overvloed aan data kunnen dilemma’s opdoemen. De rijkdom aan gegevens die de opheldering van het menselijk genoom heeft opgeleverd is een zegen voor de biomedische wetenschap, maar stelt bijvoorbeeld ontwikkelaars van geneesmiddelen tegelijkertijd voor lastige keuzes.

Met bijdragen van Carlo Beenakker, Lisa Cheng, Meindert Danhof, Willem B. Drees, Dick Engberts, Janneke Gerards, Adriaan in ’t Groen, Willem Heiser, James McAllister, Jacqueline Meulman, Gert-Jan van Ommen, Jan Michiel Otto, Hermen Overkleeft, Wil Roebroeks, Frans de Ruiter, Ineke Sluiter, Henk te Velde, Willem Albert Wagenaar, Erik-Jan Zürcher.

De auteurs zijn allen verbonden aan de Universiteit Leiden. Knowledge in Ferment werd op 8 februari 2007 aangeboden aan prof.dr. Douwe Breimer, ter gelegenheid van zijn afscheid als rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

Bron: www.aup.nl

(13 februari 2007/DH)