Bob de Graaff hoogleraar terrorisme


Prof.dr. Bob de Graaff: 'Iedereen heeft te maken met terrorisme.'
Bob de Graaff wordt vanaf 1 februari hoogleraar terrorisme en contra-
terrorisme aan de Universiteit Leiden/Campus Den Haag. Hij is de eerste hoogleraar in Nederland op dit vakgebied.

'Iedereen heeft te maken met terrorisme en terrorismestrijding', zegt De Graaff. 'Kijk maar naar de geografische zwaartepunten: het Midden-Oosten, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Amsterdam-West, Amsterdam-Oost, enzovoort. Dat geldt ook voor de aanpak. Terrorisme staat op de agenda van de Verenigde Naties. Maar dat geldt ook voor de wijkagent en de buurtwerker die radicaliseringsprocessen in de gaten houden.'

Interdisciplinair
Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op terrorismegebied is een thematiek die tot nu toe relatief weinig aandacht heeft gekregen aan de Nederlandse universiteiten.  De Graaff: 'Op elke universiteit gebeurt wel iets op dit terrein, vaak vanuit één discipline, terwijl wij juist de interdisciplinariteit bevorderen. Er is haast geen wetenschapsgebied dat niet met dit onderwerp te maken heeft. Psychologie, geschiedenis, rechten, politicologie en ook wiskunde. Deze leerstoel is zo gepositioneerd dat die

Bob de Graaff (1955) is sinds
1 juli 2005 parttime hoogleraar op de bijzondere leerstoel van de humanistische stichting Socrates aan de Universiteit Utrecht. Van 1999 tot 2002 werkte hij bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie aan het Srebrenica-onderzoek. Sinds 2000 is hij universitair hoofddocent bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij aan de Vrije Universiteit, Erasmus Universiteit en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis verbonden. De Graaff studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912 - 1940.
activiteiten gecoördineerd worden en aansluiten bij internationaal onderzoek. Met de geringe middelen die er zijn moeten we ervoor zorgen dat er geen overlap optreedt en er ook geen gaten vallen. De leerstoel moet bovendien bijdragen aan de verhoging van de analysekwaliteit bij de verschillende overheidsdiensten die zich bezighouden met terrorismebestrijding.'

Wisselwerking
De primaire standplaats van de nieuwe hoogleraar is de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Ook werkt hij bij het departement bestuurskunde van de Leidse faculteit der Sociale Wetenschappen. De leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en de Leidse universiteit. De Stichting ter Bevordering van de Studie betreffende Verschijnselen van Terrorisme en Contraterrorisme sponsort de leerstoel de eerste vijf jaar. Deze stichting stelt zich ten doel de wisselwerking tussen wetenschap en beleid op het terrein van terrorisme en contraterrorisme te bevorderen. Deze doelstelling komt tegemoet aan het streven van het kabinet om meer kennis te vergaren over verschijnselen als radicalisering, rekrutering en terrorisme en de kwaliteit van de analyses op deze terreinen te bevorderen. 

(16 januari 2007/WvA)