LUF opent elektronisch netwerk voor Leidse afgestudeerden

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) heeft het initiatief genomen tot een nieuw elektronisch netwerk voor Leidse afgestudeerden: www.LeidenAlumni.nl  De website is een onderdeel van de vernieuwde website van het LUF.

Op www.LeidenAlumni.nl kunnen alumni een profiel van zichzelf samenstellen, bijvoorbeeld door hun CV, foto's en persoonlijke berichten te plaatsen. Ook bestaat de mogelijkheid om oud-studiegenoten te 'ontmoeten', afspraken te maken, een Leidse Kring samen te stellen, berichten te versturen of te discussiëren via het Forum. Oud-medestudenten zijn via het nieuwe netwerk makkelijker op te sporen.

LeidenAlumni.nl  biedt ook informatie over aankomende reünies van studie- en studentenverenigingen, alumniborrels van het LUF en alle andere voorkomende activiteiten.

Aan Leidenalumni.nl ligt de alumnidatabank van de Universiteit Leiden ten grondslag, die het LUF sinds jaar en dag beheert. Op dit moment bevat deze ruim 60.000 namen van Leidse afgestudeerden. In de databank staan van elke alumni enkele gegevens over de studietijd (opleiding, jaar van afstuderen, lidmaatschap van een vereniging) en de huidige werkgever. Dit laatste gegeven wordt door de alumnus zelf aangeleverd of overgenomen uit openbare bronnen. Een alumnus geeft zelf aan welke gegevens wel of niet zichtbaar mogen zijn voor andere alumni.

Wijzigingen worden dagelijks bijgewerkt. Alumni kunnen ook zelf hun gegevens muteren. Daartoe hebben zij rond 15 september per e-mail of per post een gebruikersnaam en een wachtwoord voor LeidenAlumni.nl ontvangen. Alumni die deze niet hebben gekregen maar er wel prijs op stellen, kunnen mailen naar info@LUF.leidenuniv.nl of bellen naar 071 513 05 03.

Het LUF verleent subsidies aan faculteiten, wetenschappelijk medewerkers, studenten en stelt bijzondere LUF leerstoelen in. Daarnaast zet het LUF zich in om alumni actief betrokken te houden bij de Universiteit Leiden. Activiteiten die het LUF jaarlijks organiseert: samen met de Universiteit en de studentenverenigingen zijn: de Dies Natalis voor alumni in februari en daarnaast alumniborrels, Sleuteldragersdag, Cleveringalezingen en het Cleveringadebat.