Frankrijk en Nederland in de Atlantische wereld in de 19e eeuw

Frontières d'Outre-Mer
La France et les Pays-Bas dans le monde atlantique au XIXe siècle
door Louis Sicking
(Uitgeverij Les Indes savantes, Parijs)

In de negentiende eeuw waren Frankrijk en Nederland twee belangrijke Europese koloniale machten in de wereld. Terwijl over de koloniale betrekkingen en rivaliteit tussen Engeland en Frankrijk enerzijds en Engeland en Nederland anderzijds relatief veel is geschreven, hebben de Frans-Nederlandse koloniale relaties relatief weinig aandacht gekregen. Dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis van de overzeese betrekkingen van Frankrijk en Nederland door uit te gaan van die gebieden in de wereld waar beide landen elkaars buren waren: in Zuid-Amerika met Frans Guyana en Suriname, in het Caribisch gebied op het eiland Sint-Maarten, en in Afrika aan de Goudkust. Het is vooral op archiefonderzoek gebaseerd. De grenskwesties in de genoemde regio's staan centraal en worden zowel in de Europese context van de koloniale en internationale politieke verhoudingen behandeld als in de plaatselijke context. Niet alleen de Frans-Nederlandse betrekkingen overzee maar ook de fascinerende relaties met de volkeren op de Goudkust worden voor het voetlicht gebracht: de Ashanti, de Agni van Sanwi, de Fanti en de Nzema (Apolloniërs) en de Marrons in de binnenlanden van Suriname, de Aluku (Boni) en de Ndyuka in Frans Guyana en de slaven van Sint-Maarten. Een vergelijkende analyse aan het einde van de studie biedt inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de verhoudingen in de koloniale grensgebieden van Frankrijk en Nederland in wat H.L.Wesseling Europa's koloniale eeuw heeft genoemd.

Over de auteur
Louis Sicking (1966) is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij behaalde postdoctorale diploma's aan de Universiteit van Aix-en-Provence (DEA Histoire d'Outre-Mer) en de voormalige Rijksarchiefschool in Den Haag. Sicking promoveerde aan de Universiteit Leiden op Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden, 1488-1558 (Amsterdam 1998) en was onder meer onderzoeker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (1992-1995) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1997-1999). Hij was als visiting scholar verbonden aan Columbia University in the City of New York (1997) en aan de Universiteit van Trondheim (2002 en 2004). Naast een dertigtal artikelen is Sicking auteur van onder andere Neptune and the Netherlands. State, economy, and war at sea in the Renaissance (Leiden en Boston 2004).

Boekpresentatie
Het Instituut voor Geschiedenis nodigt u uit voor de presentatie van

 • Frontières d'Outre-Mer
  La France et les Pays-Bas dans le monde atlantique au XIXe siècle
  door Louis Sicking (Uitgeverij Les Indes savantes, Parijs)
   
 • met een lezing door Wim Hoogbergen (Universiteit Utrecht):
  De Boni-Marrons trekken de grens over, maar komen weer terug
   
 • en een korte presentatie van
  Frontières d'Outre-Mer door de auteur

U bent van harte welkom op woensdag 27 september, 16.00 uur
Huizingagebouw (1174) zaal 025, Doelensteeg 16, Leiden
r.s.v.p.: geschiedenis@let.leidenuniv.nl

Rond 16.50 uur overhandiging eerste exemplaar door prof. dr H.L. Wesseling aan Z.Exc., de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Jean-Michel Gaussot

Borrel na afloop in de koffiekamer van het Instituut voor Geschiedenis, Huizingagebouw