Dr. Hans van Duyneveldt is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Dr. Hans van Duyneveldt, werkzaam bij het Educatief centrum van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, is donderdag 21 september benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De benoeming vond plaats bij gelegenheid van de driehonderdste vergadering van het Lokaal Overleg, dat is het overleg tussen het College van Bestuur van de Leidse universiteit en de vakbonden. Van Duyneveldt is sinds 1993 voorzitter van de vakbondsdelegatie in dit overleg. Hij ontving de versierselen die bij zijn benoeming tot Ridder horen van N.P.M. Schoof, burgemeester van zijn woonplaats Alphen aan den Rijn.

Sinds 1964
Van Duyneveldt (1942) is sinds 1964 werkzaam bij de Universiteit Leiden. Vanaf midden jaren tachtig speelde hij een belangrijke organisatorische rol binnen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Zo had hij een belangrijke inbreng in de totstandkoming van het bachelor-mastersysteem.

Vakbondsvertegenwoordiger
Sinds 1988 is Van Duyneveldt vertegenwoordiger van de vakorganisatie 'Centrale voor middelbare en hogere functionarissen bij overheid en onderwijs' (CMFH). In 1993 werd hij voorzitter van de delegatie van vakbonden (waaronder de CMFH) in het Lokaal Overleg van de Universiteit Leiden.

Van 1999 tot 2004 was Van Duyneveldt binnen het Centraal Bestuur van de CMHF voorzitter van de Sector Wetenschappelijk Onderzoek.

Andere nevenfuncties
Van Duyneveldt vervulde daarnaast diverse andere nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van het bestuur van de Leidse Instrumentmakersschool (1985-2002) en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Instrumentmakersschool
(1985-2004) Sinds 1995 is hij secretaris en penningmeester van de stichting Dr. C.J. Gorter, die ijvert voor de instandhouding van een bijzondere leerstoel en de jaarlijkse toekenning van beurzen aan drie tot vijf veelbelovende studenten en promovendi.

Bijzondere verdiensten
In 1969 promoveerde Van Duynveldt in Leiden tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij was bij de Leidse universiteit wetenschappelijk hoofdmedewerker, universitair hoofddocent en directeur van het Bètadidactiek en Educatief Centrum (Undergraduate School of Science).

Van Duyneveldt werd geridderd vanwege zijn bijzondere verdiensten in en vanuit zijn werk bij de universiteit. Met zijn activiteiten heeft hij anderen gestimuleerd en bovendien hebben deze een bijzondere waarde voor de samenleving. Van Duyneveldt is voornemens om in 2007 met pensioen te gaan.