Leids farmacologieonderzoek krijgt prijs

Prof.dr. Meindert Danhof tijdens zijn dankwoord bij de uitreiking van de 'New Safe Medicines Faster' Award 2006.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de European Federation of Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) op 24 september in Kopenhagen, is de 'New Safe Medicines Faster' Award uitgereikt aan prof.dr. Meindert Danhof, wetenschappelijk directeur van het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research (LACDR). De prijs is een onderdeel van het 'New Safe Medicines Faster'-initiatief van EUFEPS.

Wiskundige modellen
Voor een groot aantal ernstige ziekten vormt de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen nog steeds een grote uitdaging. Het onderzoek van het LACDR betreft de zogenoemde systeemfarmacologie. In deze tak van de famacologie worden wiskundige modellen ontwikkeld om de effecten van geneeskrachtige stoffen bij de mens te kunnen voorspellen. De wiskundige modellen beschrijven het functioneren van het menselijke lichaam en de ziekteprocessen. Ze vormen een wetenschappelijke basis voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen.

Efficiëntie
Op basis van de modellen kan ook de efficiëntie van de ontwikkeling van geneesmiddelen sterk verbeteren. Deze is nu nog erg laag: van alle stoffen die bij de mens worden getest, bereikt uiteindelijk slechts 8% de patiënt. Ook duurt de ontwikkeling van één geneesmiddel erg lang: gemiddeld tien tot vijftien jaar. Het LACDR wil de succeskans laten stijgen van 8% naar 40% en de ontwikkelingstijd terugbrengen naar vijf jaar.

Het voorspellen van de effecten van geneesmiddelen bij de mens op basis van informatie die door middel van experimentele laboratoriumstudies is verkregen, zoals bij het LACDR is gebeurd, is een van de uitdagingingen bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe middelen.

Langetermijneffecten
Een andere uitdaging vormt de voorspelling van de langetermijneffecten van geneesmiddelen op het verloop van chronisch progressieve ziekten. In de toekomst worden steeds meer stoffen ontwikkeld die de voortgang van het ziekteproces afremmen. Deze kunnen de verwachtingen voor de patiënt sterk verbeteren. De ontwikkeling ervan is moeilijk omdat de effecten pas na langere tijd meetbaar zijn.

Internationale farmaceutische industrie
Bij het onderzoek werkt het LACDR intensief samen met de internationale farmaceutische industrie, in projecten met aio's en/of post-docs. Bij de internationale farmaceutische industrie bestaat daarnaast grote belangstelling voor de toepassing van de modellen van het LACDR voor de ontwikkeling van specifieke producten.

(26 september 2006/SH)