Stellingen van deze week

Statistics developed to test a specific alternative hypothesis are more privileged to detect this alternative if it is true.
Rachid el Galta, 27 september (geneeskunde)

Inzicht begint bij beschrijving.
Rolf Turk, 27 september (geneeskunde)

De West-Europese acties in het tweede millennium in het Midden Oosten, c.q. het Middellandse Zeebekken, zijn veeleer door geopolitieke, kolonialistische en economische, dan door religieuze motieven ingegeven.
Hans Hoegen Dijkhof, 27 september (godgeleerdheid)

Het systeem van de Nederlandse erfelijke adel dient te worden afgeschaft, of veranderd.
Hans Hoegen Dijkhof, 27 september (godgeleerdheid)

Voortschrijdende globalisering, gepaard met voortschrijdende privatisering, leidt tot voortschrijdende re-feodalisering, met navenant voortschrijdende chaotisering.
Hans Hoegen Dijkhof, 27 september (godgeleerdheid)

'Not on time' is not the same as 'too late'.
Martin Heemskerk, 28 september (geneeskunde)

Only within a database people can experience their own death before their existence.
Martin Heemskerk, 28 september (geneeskunde)

Het verstrekken van patenten voor genen, genmutaties en eiwitten verhindert de bloei van de wetenschap.
Karin Straathof, 28 september (geneeskunde)

De afwezigheid van een volledig rookverbod in alle horecagelegenheden in Nederland druist in tegen een belangrijk principe in de gezondheidszorg: voorkomen is beter dan genezen.
Karin Straathof, 28 september (geneeskunde)

Roeiers zijn goede wetenschappers; voor beide zijn teamwerk en een lange adem essentieel.
Karin Straathof, 28 september (geneeskunde)

Ieder proefschrift dient ten minste één hoofdstuk te bevatten waarvan de inhoud nog nooit ergens als zijnde  'future work' is vermeld.
Sijme-Jan Paardekooper, 28 september (sterrenkunde)

Mensen zullen altijd sneller blijven werken dan computers.
Sijme-Jan Paardekooper, 28 september (sterrenkunde)

Alleen fysici zijn verrast door het feit dat de verste ingooien bij voetbal niet onder een hoek van 45 gedaan worden.
Sijme-Jan Paardekooper, 28 september (sterrenkunde)

(26 september 2006/SH)