Professor Hein Schermers

Professor Hein Schermers herdacht

Vanmiddag is professor Hein Schermers, die 31 augustus is overleden, tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op de juridische faculteit herdacht. De grote Lorentzzaal in het Kamerlingh Onnesgebouw was zelfs te klein voor de grote toestroom van belangstellenden. Buiten de zaal werd de plechtigheid gevolgd op een videoscherm door hen die de zaal niet meer in konden.

 

In het welkomstwoord noemde decaan Carel Stolker Hein Schermers zo groot dat hij in positieve zin de grenzen van de faculteit overschreed. De plechtigheid werd geleid door Niels Blokker, de eerste hoogleraar op de Schermersleerstoel voor Internationaal institutioneel recht. De instelling van deze leerstoel maakte Schermers samen met zijn vrouw en kinderen mogelijk.

 

Er was slechts plaats voor enkele van de vele vrienden, collega's, studenten en familieleden die een kort woord zouden hebben willen spreken. Onder hen spraken prins Constantijn als student en Laurens Jan Brinkhorst, die als oud-collega met zijn gezin intiem bevriend is met het gezin Schermers. De sprekers haalden behalve herinneringen aan Schermers' belang voor de rechtsgeleerdheid, vooral herinneringen op aan de persoon Hein Schermers.

 

Hein Schermers was van 1978 tot 2002 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, eerst als hoogleraar Recht der Internationale Organisaties, en na zijn emeritaat in 1993 als bekleder van de Van Asbeckleerstoel. Ook na zijn afscheid heeft hij zich buitengewoon actief ingezet voor de faculteit en haar studenten. Rick Lawson memoreerde dat Schermers in 1993 eerst zijn afscheidscollege hield en daarna zijn oratie: 'Dat afscheid veroorzaakte echter geen merkbaar verschil. Hein ging gewoon door met het geven van colleges en het begeleiden van studenten.'

 

Schermers is steeds, ook na zijn definitieve afscheid, blijven doceren en schrijven; nog dit jaar ontwikkelde hij een nieuw vak. Hij laat een omvangrijk wetenschappelijk oeuvre na, waarmee hij internationale bekendheid verwierf en waarvoor hij twee eredoctoraten ontving.

 

Dat Hein Schermers behalve een hartelijke collega en een inspirerende promotor, ook een toegewijde docent was, werd duidelijk uit de speeches van (oud-)studenten. In 1988 richtte Schermers het Mordenate college op, een stichting die de beste studenten van de Leidse rechtenfaculteit de kans geeft hun juridisch talent maximaal te ontplooien door hen in moreel, financieel en wetenschappelijk opzicht te ondersteunen.

 

Professor Hein Schermers thuis in zijn werkkamer met studenten van het Mordenate college.
De talentvolle studenten die Schermers selecteerde voor het Mordenate college ontving hij bij zich thuis aan de Herengracht om hen daar college te geven en met hen van gedachten te wisselen. 'Zijn inzet voor de Mordenate studenten betekende echter niet dat hij geen oog had voor de "less than eight"-studenten', aldus Niels Blokker.

 

Alle oud-studenten van Hein Schermers memoreerden zijn betrokkenheid, niet alleen op het gebied van de studie, maar ook op het gebied van de persoonlijke interesse.

Hein Schermers werd deze middag herdacht als een enthousiaste, humorvolle en bevlogen leraar, collega, vriend, vader, grootvader en echtgenoot.

 

(5 september 2006/SH)