Stellingen van deze week

Voor het van de grond komen van een actieve bestrijding van (grensoverschrijdende) kunstmisdaad is vermoedelijk een forse groei van het aantal kunstdiefstallen in Nederland noodzakelijk.
Edgar Tijhuis, 6 september (criminologie)

De bestrijding van de illegale kunst- en oudhedenhandel kan zich beter richten op het onverkoopbaar maken van de objecten dan op het pakken van de daders.
Edgar Tijhuis, 6 september (criminologie)

Vrije concurrentie en een verbod op prijsafspraken door vissers mogen gunstig zijn voor de consument, maar komen een duurzame visserij niet ten goede.
Kees Goudswaard, 6 september (biologie)

De aanleg van parkeerplaatsen in de nabijheid van fitnesscentra is een voorbeeld van verkeerde planning.
Kees Goudswaard, 6 september (biologie)

The strength of the academic research environment is that one is able to exchange ideas and knowledge with each other freely.
Masakazu Kobayashi, 6 september (scheikunde)

De maatschappij is erbij gebaat verdere investeringen in het International Space Station (ISS) te stoppen en de beschikbare budgetten over te hevelen naar de ontwikkeling van duurzame energie zoals ITER.
Onno Feikema, 7 september (scheikunde)

Een geslaagde inburgeringstoets maakt van een Vlaming nog geen Nederlander.
Geertrui Vansynghel, 7 september (geschiedenis)

Net zoals er vraagtekens gezet kunnen worden bij de politieke correctheid van het begrip 'Vaderlandse Geschiedenis' in een multiculturele samenleving, is het gewenst dat er een open debat gevoerd wordt over de juistheid van het handhaven van het concept 'nationale literatuur'.
Evert van Leeuwen, 7 september (Engels)

Uit de gewoonte in Leiden om in de officiële persoonsgegevens het voorvoegsel "mw" te gebruiken om de gender van een vrouwelijke medewerker aan te duiden, terwijl er geen specifieke gender-aanduiding voor mannelijke medewerkers wordt gebruikt, blijkt dat de universiteitscultuur nog steeds gedomineerd wordt door een androcentrische visie op de wetenschap.
Evert van Leeuwen, 7 september (Engels)

The phrase 'time equals money' does not survive the reality of laboratory life: whereas for Ph.D. students time is more valuable than money, for their supervisors the opposite is often true.
Thyra de Jongh, 12 september (scheikunde)

De "vernieuwing van ons denken" waartoe dr.mr. A.W. Kist opriep uit bezorgdheid over de toestand van de wereld, is een belangrijke correctie op het huidige kerkelijke spreken dat de noodzaak tot vernieuwing voornamelijk afleidt uit het teruglopende ledental.
Petruschka Schaafsma, 12 september (godgeleerdheid)

De roep om een duidelijker aanwezigheid van theologen in de media getuigt van een weinig kritische houding ten opzichte van de media.
Petruschka Schaafsma, 12 september (godgeleerdheid)

(5 september 2006/SH)