Groot aandeel voor Leiden bij Mozaïeksubsidies

De Leidse kandidaten en hun onderzoeksvoorstellen


Drs. Lihui Hu, vrouw, 21 juni 1976, China, LUMC - Endocrinologie en metabole ziekten/algemeen interne geneeskunde
Chronische ontsteking: implicaties voor aderverkalking
Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in Nederland. Aderverkalking ligt veelvuldig ten grondslag hieraan. Chronische ontstekingsreacties in het lichaam spelen een belangrijke rol bij aderverkalking naast cholesterol. Dit onderzoek richt zich op hoe de chronische ontstekingsreacties vanuit de lever het ontstaan en de ontwikkeling van aderverkalking beïnvloeden.

Drs. Ita Jansen, vrouw, 24 augustus 1976, Mexico, Letteren
Pushing the limits

Mr. Meehea Park, vrouw, 5 januari 1979, Zuid-Korea, Rechten
The 'Europeanization' of supervision on financial markets
In Europa vindt het toezicht op financiële markten plaats op nationaal niveau. Dit onderzoek beoogt de noodzaak en de mogelijkheden tot een efficiëntere samenwerking van nationale financiële toezichthouders binnen de EU - eventueel op Europees niveau - te onderzoeken.

Ahmad Aziz, man, 7 december 1981, Afghanistan, Neurologie
Hormonen en stofwisseling bij patiënten met Parkinson en Huntington
Zowel bij de ziekte van Parkinson als de ziekte van Huntington gaan zenuwcellen te gronde in bepaalde gebieden van de hersenen. Aangezien de hersenen een grote rol spelen in de hormoonhuishouding en stofwisseling, veroorzaakt het zenuwcelverval stoornissen in deze gebieden die vervolgens tot allerlei ziekteverschijnselen kunnen leiden. Dit onderzoek gaat na welke afwijkingen in hormonen en stofwisseling bij deze ziekten aanwezig zijn en tot welke symptomen deze kunnen leiden.

Drs. Sheida Novin Farahbakhsh, vrouw, 24 augustus 1982, Iran, Psychologie
Emotioneel functioneren bij Marokkaans-Nederlandse jongeren
Wat als gepast emotioneel gedrag wordt beschouwd, is cultureel bepaald. Kinderen opgroeiend tussen twee culturen krijgen hierover tegenstrijdige signalen. Dit onderzoek bestudeert het besef van Marokkaans-Nederlandse jongeren ten aanzien van dit conflict, hun oplossingen en de gevolgen daarvan voor hun psychologisch, sociaal en academisch functioneren.

Drs. Long Ly, man, 8 september 1983, Vietnamees-Chinees, LUMC - Oogheelkunde
Saving lives by killing vessels!
Uvea melanoom is een vorm van oogkanker, die veel sterfte geeft. Vaatgroei is een van de boosdoeners in het uvea melanoom. In dit onderzoek proberen we middels medicamenten en beïnvloeding van genen de vaatgroei te remmen, om de prognose bij patiënten te verbeteren.

De Universiteit Leiden is net als in 2005 hofleverancier bij de Mozaïeksubsidies, meldt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in zijn persbericht. NWO heeft 23 kandidaten de subsidie die bestemd is voor jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden, toegekend. Zes daarvan zijn in Leiden opgeleid, vier aan de universiteit en twee aan het LUMC. De wetenschappers in de dop kunnen met deze subsidie vier jaar lang een promotieonderzoek uitvoeren. Op 19 oktober reikt de minister van OCW, Maria van der Hoeven, de subsidies uit.

De oproep voor onderzoeksideeën van NWO leverde 121 reacties van studenten en afgestudeerden op. De 45 beste kandidaten volgden bij NWO workshops en werkten hun onderzoeksideeën verder uit. Ook gaven zij een presentatie van hun onderzoeksvoorstel. De uitgewerkte aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland en door een vakkundige selectiecommissie.

Van de 45 aanvragers krijgen 23 kandidaten uiteindelijk een subsidie, waarvan er dus zes naar Leiden gaan. Elke kandidaat ontvangt 180.000 euro voor een promotieonderzoek aan een universiteit. Het totaalbudget voor 2006 van ongeveer vier miljoen euro wordt gezamenlijk gefinancierd door NWO en het ministerie van OCW.

Het merendeel van de gehonoreerden komt uit Turkije, Irak, Iran, China en Rusland. Vrouwen presteerden net als vorig jaar opvallend goed. Ruim tweederde van de winnaars is vrouw. Ook bij de Leidse kandidaten is de verhouding vrouw-man twee op één. De kandidaten met een Chinese achtergrond presteerden dit jaar het best. De meeste kandidaten komen uit de (bio-)medische wetenschappen en uit de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Veel gehonoreerden studeerden cum laude af. Sommigen combineerden meerdere studies. Vaak wonnen zij al prijzen of schreven tijdens hun studie mee aan wetenschappelijke publicaties. Acht kandidaten studeren in 2006 af en kunnen aansluitend hun promotieonderzoek starten. NWO brengt ook de niet-gehonoreerde, maar zeer goede kandidaten bij de universiteiten onder de aandacht.

(5 september 2006/SH)