Prof.dr. H.A. (Helias) Udo de Haes
Afscheidcollege prof.dr. H.A. Udo de Haes

Titel: Natuur en milieu in getallen. Over de grenzen van kwantificering van de milieukwaliteit

Vrijdag 8 september, 16.15 uur
Gorlaeus laboratorium, Einsteinweg 55

Prof.dr. H.A. (Helias) Udo de Haes gaat per 1 oktober 2006 met emeritaat. Op 8 september neemt hij met een college afscheid als hoogleraar in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen op het gebied van de milieukunde, met speciale aandacht voor de natuurwetenschappelijke aspecten.

Udo de Haes werd in 1941 in Zeist geboren. Hij studeerde biologie in Leiden. Daarna deed hij zijn promotieonderzoek in het Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie, Seewiesen (Duitsland), waarop hij bij de etholoog Van Iersel in Leiden promoveerde. In 1970 werd hij staflid van de afdeling Milieubiologie van de Leidse universiteit. Vervolgens richtte hij in 1978 het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) op, waarvan hij directeur werd.

In 1986 werd Udo de Haes benoemd tot bijzonder hoogleraar milieukunde vanwege het Wereld Natuurfonds. In 1992 werd dit een structurele leerstoel milieukunde. Lange tijd was hij voorzitter van de Interdisciplinaire Commissie Milieukunde van de VSNU, en daarna van de landelijke milieu-onderzoekschool SENSE. Hij is opleidingsdirecteur van de in ontwikkeling zijnde MSc Industrial Ecology, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Udo de Haes verrichte veel internationaal werk in de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) en in de ISO voor de standaardisatie van de levenscyclusanalyse van producten (LCA). In totaal was hij promotor van 23 promovendi in de drie afdelingen van het CML: Industriële Ecologie, Milieubiologie, en Milieu en Ontwikkeling. Komend uit de hoek van de natuurbescherming loopt het behoud van de biodiversiteit als een rode draad door zijn werk.

Ter gelegenheid van het afscheid van Udo de Haes wordt voorafgaand aan het college een symposium gehouden met als onderwerp Duurzaamheidsdilemma's in het natuur- en milieubeheer. Het symposium is op vrijdag 8 september van 10.00 tot 15.00 uur in het Gorleaus laboratorium. Het is voor iedereen toegankelijk, registeren is verplicht.

(5 september 2006/SH)