Lenen bij UB gratis voor medewerkers en promovendi

Universiteitsbibliotheek

Dat het gebruik van de Leidse universitaire bibliotheken voor alle medewerkers en promovendi gratis is, is niet nieuw, maar blijkbaar niet algemeen bekend.

Om gebruik te maken van de mogelijkheid boeken op te vragen en te lenen moet wel een - gratis - lenerspas aangevraagd worden. Voor studenten is met ingang van dit jaar de collegekaart tevens lenerspas.

Wie geen medewerker, promovendus of student is aan de Universiteit Leiden kan een lenerspas kopen voor 20,- per jaar.

(29 augustus 2006)