Opening Academisch Jaar

De plechtige opening van het Academisch Jaar 2006-2007 vindt plaats op maandag 4 september om 10.30 uur in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 1A.

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, kroonlid en voorzitter van de Sociaal Economische Raad, houdt een toespraak getiteld De beste Universiteit van Europa.

Vervolgens spreekt prof.dr. D.D. Breimer, Rector Magnificus/voorzitter van het college van Bestuur, over De Europese Universiteit: kritische massa en kritische diversiteit.

Aansluitend wordt de mr. K.J. Cath-prijs 2006 uitgereikt door de voorzitter van het College van Bestuur.

Het programma begint om 10.30 uur precies en na afloop van de plechtigheid, om omstreeks 11.45 uur, is er een ontvangst in de Pieterskerk. De bezoekers wordt verzocht vóór 10.20 uur plaats te nemen.

(29 augustus 2006)