Oecumenische viering

Op zondag 3 september, 11.45 uur, houdt de Leidse Studenten Ekklesia in de Hooglandse Kerk een oecumenische viering bij de Opening van het Academisch Jaar.

Medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden zijn van harte welkom bij deze viering. De overweging in deze viering zal gehouden worden door Prof. mr. C.J.J.M. Stolker, decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Ds. K. van den Broeke, studentenpastor, zal de liturgie verzorgen.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.