Benoeming prof.dr. G. (Gert) Oostindie

Prof.dr. G. (Gert) Oostindie wordt met ingang van
1 september bij de Faculteit der Letteren benoemd tot hoogleraar Caraïbische geschiedenis. Zijn benoeming hangt samen met zijn functie van directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) dat in Leiden is gevestigd. Oostindie is al sinds 1993 hoogleraar Culturele Antropologie en Comparatieve Sociologie van het Caraïbisch gebied aan de Faculteit der Sociale Wetenschap in Utrecht. Hij zal zijn functies combineren.

Oostindie (1955) begon in 1973 aan een studie sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Hij haalde drie kandidaatsexamens: andragogische wetenschappen, pedagogiek en geschiedenis. Hij studeerde aan de VU cum laude af in de sociaal-economische geschiedenis.

In 1989 promoveerde Oostindie eveneens cum laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Roosenburg en Mon Bijou. Twee Surinaamse plantages, 1720-1870.

Na een aantal student-assistentschappen bij de sociale en de letterenfaculteit van de VU, werd Oostindie in 1982 wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU en in 1983 hoofd Caraïbische Studies bij het KITLV.

Zijn benoemingen tot hoogleraar in Utrecht en directeur van het KITLV vonden plaats in respectievelijk 1993 en 2000.

(22 augustus 2006/ch)