Tentamenrooster voor: Psychologie
Psychologie Bachelor 2e jaar
  
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:28
 
Semester 2, 2017 - 2018
 
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
Maandag
5
12
19
26
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Dinsdag
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Woensdag
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Donderdag
1
8
15
22
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Vrijdag
2
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Zaterdag
3
10
17
24
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
Zondag
4
11
18
25
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Attention Test 2 6463PS021T 18/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10217 A624092
Consciousness Toets 1 6462PS002T 9/4 13:00-15:00 nb USC/USC 13124 A631061
Economic & Consumer Psyc. Test 2 6463PS008T 18/6 09:00-11:00 nb USC/USC 10209 A624090
Health & Medical Psych.Test 2 6463PS003T 2/7 13:00-15:00 nb USC/USC 10189 A624136
Psychotherapy Test 1 6463PS024T 11/6 09:00-11:00 nb USC/USC 10226 A624067
School Psychology Test 2 6463PS007T 2/7 09:00-11:00 nb USC/USC 10205 A624133
Soc. Psyc. in Org. Test 1 6463PS009T 11/6 13:00-15:00 nb USC/USC 9993 A624070
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Attention Test 1 6463PS021T 3/4 09:00-11:00 nb USC/USC 9995 A624008
Causal Inference Test 2 6463PS028T 26/6 09:00-11:00 nb PDLC/5A42 10238 A624122
Clinical Neuropsychology Test 1 6463PS004T 10/4 11:00-13:00 nb USC/USC 10192 A624030
Clinical Neuropsychology Test 2 6463PS004T 26/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10193 A624123
Culture & Divers. at Work Test 1 6463PS031T 3/4 13:00-15:00 nb USC/USC 9999 A624009
Culture & Divers. at Work Test 2 6463PS031T 19/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10245 A624095
Health & Medical Psych.Test 1 6463PS003T 12/6 09:00-11:00 nb USC/USC 10188 A624071
Multiv. Data Analyse Toets 1 6462PS009T 12/6 13:00-16:00 nb USC/USC 10174 A624072
Multiv. Data Analyse Toets 2 6462PS009T 3/7 13:00-16:00 nb USC/USC 10175 A624137
P&N Cons. Child Abuse Test 2 6463PS026T 10/4 13:00-15:00 nb USC/USC 16679 A639225
Psychodiagnostiek Toets 1 6462PS006T 10/4 09:00-11:00 nb USC/USC 10172 A624027
Psychometrie Toets 1 6462PS004T 3/4 13:00-16:00 nb USC/USC 9973 A624010
Sexology Test 2 6463PS022T 19/6 09:00-11:00 nb USC/USC 10220 A624093
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Appl. Cogn. Psychology Test 1 6463PS001T 4/4 13:00-15:00 nb USC/USC 9978 A624012
Clinical Psychology Test 1 6463PS005T 11/4 13:00-15:00 nb USC/USC 10196 A624033
Clinical Psychology Test 2 6463PS005T 27/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10197 A624127
Good Research Practices Test 1 6463PS029T 4/4 09:00-11:00 nb PDLC/5A42 9998 A658305
Groepsdynamica Toets 1 6462PS005T 11/4 09:00-11:00 nb USC/USC 10170 A624032
P&B Approaches Test 2 6463PS025T 20/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10231 A624112
Psychology of Advertising Test 2 6463PS032T 4/7 13:00-15:00 nb USC/USC 10248 A624139
Psychometrie Toets 2 6462PS004T 20/6 09:00-12:00 nb PDLC/5A47 9974 A624097
Psychotherapy Test 2 6463PS024T 4/7 09:00-11:00 nb USC/USC 10227 A624138
The Adolescent Brain Test 1 6463PS030T 13/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10241 A624084
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Appl. Cogn. Psychology Test 2 6463PS001T 28/6 13:00-15:00 nb PDLC/5A42 10182 A624129
Art. Int. & Neurocog. Test 1 6463PS020T 12/4 09:00-11:00 nb USC/USC 10215 A624035
Cognitive Neuroscience Test 2 6463PS002T 5/7 13:00-15:00 nb USC/USC 10185 A624142
Cross-cult. Ps of H&I Test 1 6463PS023T 14/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10222 A624085
Economic & Consumer Psyc. Test 1 6463PS008T 12/4 13:00-15:00 nb USC/USC 10208 A624037
Emotion & Cognition Test 2 6463PS027T 21/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10235 A624117
P&B Approaches Test 1 6463PS025T 5/4 13:00-15:00 nb USC/USC 10230 A624022
Perspectief op Car. plan. 2 6462PS001T 21/6 09:00-11:00 nb USC/USC 10179 A624114
Sexology Test 1 6463PS022T 5/4 09:00-11:00 nb USC/USC 10219 A624021
The Adolescent Brain Test 2 6463PS030T 5/7 09:00-11:00 nb USC/USC 10242 A624140
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Causal Inference Test 1 6463PS028T 6/4 13:00-15:00 nb PDLC/SB45 10237 A658420
Clin Child & Adoles Psy Test 1 6463PS006T 13/4 09:00-11:00 nb USC/USC 10200 A624038
Clin Child & Adoles Psy Test 2 6463PS006T 22/6 09:00-11:00 nb PDLC/SB11 10201 A624120
Cognitive Neuroscience Test 1 6463PS002T 15/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10184 A624088
Cross-cult. Ps of H&I Test 2 6463PS023T 6/7 13:00-15:00 nb PDLC/1A20 10223 A624145
Emotion & Cognition Test 1 6463PS027T 6/4 09:00-11:00 nb USC/USC 10234 A624023
Perspectief op Car. plan. 1 6462PS001T 13/4 13:00-15:00 nb USC/USC 10178 A624061
Psychology of Advertising Test 1 6463PS032T 15/6 09:00-11:00 nb USC/USC 10247 A624087
School Psychology Test 1 6463PS007T 8/6 13:00-15:00 nb USC/USC 10204 A624063
Soc. Psyc. in Org. Test 2 6463PS009T 6/7 09:00-11:00 nb USC/USC 10212 A624144

Legenda
PDLC Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden